POSITIVT INNTRYKK: Anders Røberg-Larsen (t.v.) og Lars Erik Fuglesang fikk fornyet tro på endringer langs Trondheimsveien etter møtet med samferdselsdepartementet. Foto: Ørjan Brage
POSITIVT INNTRYKK: Anders Røberg-Larsen (t.v.) og Lars Erik Fuglesang fikk fornyet tro på endringer langs Trondheimsveien etter møtet med samferdselsdepartementet. Foto: Ørjan BrageBilde 1 av 2
FORNØYDE GUTTER: Lars Fuglesang og Anders Røberg-Larsen ble positivt overrasket over departementets velvilje til endringer langs Trondheimsveien.  Her står de forøvrig der Sletteløkka Grendehus har søkt om å sette opp støyskjerm. Foto: Ørjan Brage
FORNØYDE GUTTER: Lars Fuglesang og Anders Røberg-Larsen ble positivt overrasket over departementets velvilje til endringer langs Trondheimsveien. Her står de forøvrig der Sletteløkka Grendehus har søkt om å sette opp støyskjerm. Foto: Ørjan BrageBilde 2 av 2

Trondheimsveien - fra motorvei til bygate?

Fruktbart møte med departementet

Tiltak for å bedre situasjonen langs Trondheimsveien er vedtatt både av bystyret og Stortinget, men hittil har det skjedd lite. BU-lederne i Grorud og Bjerke tok derfor saken i egne hender og inviterte til et møte med samferdselsdepartementet.

– Vi sitter igjen med et veldig positivt inntrykk etter dette møtet, sier Lars Erik Fuglesang og Anders Røberg-Larsen, BU-ledere i henholdsvis Bjerke og Grorud.

Etter å ha møtt statssekretær Mette Pedersen i samferdselsdepartementet, føler begge bydelsordførerne seg trygge på at også øvre politisk ledelse kjenner saken godt.

– Det var veldig oppløftende at de åpenbart kjente godt til både problemstillingene og de forslagene som ligger på bordet, sier Røberg-Larsen.

Et av hovedpunktene på møteagendaen var kortsiktige tiltak for å bøte på støyproblematikken fra Trondheimsveien, som jo bukter seg gjennom begge bydelene.

– Der sa departementet at de stiller seg positive til fartssenking, men at det er Statens vegvesen som må ordne akkurat det, forteller Fuglesang.

Akkurat det er jo en av de kinkige flokene i saken, all den tid SVV ikke er den første forkjemperen for slike tiltak.

– Derfor understreket statssekretæren at de kommer til å purre på vegvesenet, og at de inviterer til et møte mellom partene hvis det ikke skjer noe.

Alle som har vært utenfor grendehuset på Sletteløkka vet hvor mye støy Trondheimsveien produserer, og denne praten var intet unntak.

– Kanskje en idé å få opp statssekretæren for å oppleve bråket selv?

– Absolutt. Dette møtet ble holdt i samferdselsdepartementet, men vi ønsker å invitere dem opp hit til det neste møtet – slik at de selv får oppleve støynivået.

De lengre linjer

Den nevnte fartssenkingen er regnet som det kanskje aller letteste tiltaket å få til på Trondheimsveien. Samtidig er det også det første steget på veien mot større endringer.

– Hvis vi får ned farten til 50 km/t, så er det mange ting som kan følge. For eksempel kan det bygges rundkjøringer – ved Aker, Veitvet og Rødtvet, sier BU-duoen.

Derfor ble også den litt lengre horisonten diskutert i møtet med departementet.

– Vi ønsker jo en full nedgradering av veien. En slik ombygging åpner samtidig også et veldig potensial for utbygging langsmed veien også, og jeg tror og håper at departementet også ser dette, sier Lars Erik Fuglesang.

FORNØYDE GUTTER: Lars Fuglesang og Anders Røberg-Larsen ble positivt overrasket over departementets velvilje til endringer langs Trondheimsveien.  Her står de forøvrig der Sletteløkka Grendehus har søkt om å sette opp støyskjerm.
 Foto: Ørjan Brage

FORNØYDE GUTTER: Lars Fuglesang og Anders Røberg-Larsen ble positivt overrasket over departementets velvilje til endringer langs Trondheimsveien. Her står de forøvrig der Sletteløkka Grendehus har søkt om å sette opp støyskjerm.
Foto: Ørjan Brage

Skjermer grendehuset

Vi møtte Fuglesang og Røberg-Larsen utenfor Sletteløkka Grendehus, som etter åpningen har blitt et svært populært lokale for nærmiljøet. Men støyen fra motorveien gir jo noen utfordringer på uteområdet. Nå forteller Lars Bjørnstad fra Bydel Bjerke at man er i ferd med å ta grep.

– Vi har søkt – og fått tillatelse – av PBE om å bygge en støyskjerm mot veien. Nå håper vi Statens vegvesen kan ta den regninga, sier han.

Denne skjermen vil strekke seg ca. 90 meter, og måle snaue tre meter i høyde.

– Grendehuset har blitt et fantastisk fint sted, men at vi får på plass en slik støyskjerm er en forutsetning for at vi også kan skape en like god møteplass ute – med alt av aktivitet, dyrking og sosialisering, sier Bjørnstad.