Groruddalen Miljøforum – Høringsuttalelser

Høringsuttalelser 20142014-03-12 Haraldrud. Kommentarer til Miljødirektoratet.doc

2014-03-05 Oppstart Per Kroghs vei 2.doc

2014-02-24 Høringsuttalel…

Høringsuttalelser 2014

2014-03-12 Haraldrud. Kommentarer til Miljødirektoratet.doc

2014-03-05 Oppstart Per Kroghs vei 2.doc

2014-02-24 Høringsuttalelse. Lørenfaret 1-3.doc

2014-02-21 Postens godssenter. Brev til PBE om trailerparkering.doc

2014-02-13 Nettplan Stor-Oslo. Brev til OED.doc

(2013-02-15) Statnett. Alternativanalyse for sentralnettløsning. 15.02.2013.docx

2014-01-31 Haraldrud. Brev til Miljødirektoratet.doc

2014-01-05 Høringsuttalelse. Oppstart Linderud leir.doc

Høringsuttalelser 2013

2013-11-03 Tungtransportplan – apent brev fra GM.doc

2013-10-23 PBE Oppstart planprogram Nedre Rommen.doc

2013-06-30 Høringsuttalelse Lørenfaret 1-3.docx

2013-06-11 Høringsuttalelse Prinsipplan for off rom Kjelsrud.pdf

2013-05-21 Høringsuttalelse_Ulvenomradet.docx

2013-04-29 Høringsuttalelse Planprogram for Vollebekk.docx

2013-04-15 PBE Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset.docx

2013-04-08 PBE Maria Dehlis vei 40.docx

2013-04-08 PBE Persveien 25.docx

2013-02-15 Statnett Alternativanalyse for sentralnettløsning.docx

2013-01-29 PBE Statsråd Mathiesens vei 8-10-12.docx

2013-01-15 PBE Karihaugveien 102.docx

Høringsuttalelser 2012

2012-10-21 PBE Svarbrev Brubakkveien 16.docx

2012-09-12 Brubakkveien 16.doc

2012-09-Klage utslippstillatelse Haraldrud.doc

2012-08-Bussanlegg Brubakkveien 16.doc

2012-03-D.Hammarskjøldsvei-Lørenvangen.pdf

2012-03-Lørenvangen-Lørenveien.pdf

2012-03-St-Mathiesens vei 8-10.pdf

2012-01-E6-Strømsveien-Ole Deviksvei-Sykkelvei.pdf

2012-01-Smalvollveien 32-38.pdf

Høringsuttalelser 2011

2011-12 Omradeprogram Haugenstua-Rommen.doc

2011-11 Kommuneplan 2013.pdf

        (Orientering Kommuneplan 2013.pdf)

2011-11 Utslipp_Haraldrud_varmesentral.pdf

2011-08 Klimaeffektiv byutvikling Furuset.doc

2011-06 Arealplan-Akershus-Oslo.pdf

2011-06 Grorud senter.pdf

2011-05 Sinsenveien 51-53.pdf

2011-05 Snødeponi_E6_i Groruddalen.pdf

2011-05 Innspurten-Valle Hovin.pdf

2011-01 Granstangen 52.pdf

2011-01 Kalbakkstubben 12-14A.pdf

2011-01 Grorudveien 7 Grorud idrettspark.pdf

2011-01 Østensjøveien 40-52.pdf

Høringsuttalelser 2010

2010-11-Planprogram for Maria Dehlis vei 40.doc

2010-11-Ammerudveien-19-25.pdf

2010-10-Detaljregulering_Haslevangen-16-18.pdf

2010-08-Bånkall-Snødeponi.pdf

2010-09-Østre Aker kirke-Oslo vei.pdf

2010-08-Maria Dehlis vei 40.doc

2010-06-Veitvet-skole-Østre Aker vei 100.pdf

2010-05-Stenging-Brob-Refstadvn.pdf

2010-04-Huken-Midlertidig-lagring.pdf

2010-03-Forhåndshøring-Haraldrud sorteringsanlegg.pdf

2010-03-Huken-Varsel-Alternativ tunneltrase.pdf

2010-03-Alnabru-containerterminal-PBE-201001586.pdf

2010-03-Huken+-Varsel-+Alternativ+tunneltrase.pdf

2010-02-Alnabru-Breivoll_20081213.pdf

Høringsuttalelser 2009

2009-11-NY-GM–Brob-Refstadvn.pdf

2009-10-Arkitektturpolitikk.pdf

2009-09-Tungtransport-i-Grorruddalen.pdf

2009-09-Varsel-Veitvet-skole.pdf

2009-09-Grøntplan_200711655.pdf

2009-09-Tungtransport-i-Grorruddalen.pdf

2009-09-Varsel-Veitvet-skole.pdf

2009-08-Økern+senter_200612026.pdf

2009-08-Fylkesmannen_Returasfalt_Huken.pdf

2009-07-Bedriftsveien-Tine_200511575.pdf

2009-06-Økern-Torg_200711865.pdf

2009-04-Høring_Kabelgata_1-39.doc

2009-04-Alnabruterminal-Alnaelva.doc

2009-03-Varsel Grorud Senter.pdf

2009-02-Lilloseterveien-45.pdf

2009-02-Strømsveien-319.pdf

2009-02-Høringsnotat-Stortinget.doc

Haslevangen 2009-01

Brobekkveien-Refstadveien 2009-01

Fossumdiagonalen_2007-10

IKEA 2008-08

Ulven senter 2008-08

Østre Aker vei 24 C 2008-09

Dag Hammarskjølds vei – Kollektivfelt Økern-Sinsen 2008-11

Johan Castbergs vei 2008-11.pdf