Groruddalen Miljøforum

Årsmøte 2014Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte

Sted: Grorud samfunnshus

Gårdsveien 6 (v/Nordtvet skole)

Tid: torsdag 27. mars kl. 18….

Årsmøte 2014

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte

Sted: Grorud samfunnshus

Gårdsveien 6 (v/Nordtvet skole)

Tid: torsdag 27. mars kl. 18.30

Program:

Årsmøtesaker, samt valg av nytt styre.

I forlengelsen av årsmøtet  avholdes

et vanlig medlemsmøte.

Tema under medlemsmøtet:

Oslos kommuneplan mot 2030 –

Groruddalens utvikling fremover

Innleder fra Plan- og bygningsetaten

Det vil også bli anledning til å ta opp saker

som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Hedersprisen 2013.

Utdeling av Hedersprisen 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forlengelse av t-banen til Ahus

Groruddalen Miljøforum og Ellingsrud Velforening mener at T-banens linje 2 så fort som mulig må forlenges til Ahus i Lørenskog. Nå blir det et møte om saken i Ellingsrud kirke onsdag den 23. mai 2012 kl 19.00.

Til møtet er invitert politikere fra både Oslo, Lørenskog og Akershus fylkeskommune, foruten representanter for Ruter, Oslopakke 3, Samferdselsdepartementet og Miljø- og klimadepartementet.

Behovet for å få t-bane til Ahus er stadig økende. Befolkningen i denne delen av Oslo/Akershus øker jevnt med nye boliger og næringsliv. Store arbeidsplasser er i de senere årene etablert i Lørenskog, bl a Coca Cola og Posten. Omlag 160 000 personer er overflyttet fra Aker sykehus til Ahus med behov for transport både for ansatte, pasienter og pårørende. Hver dag foregår det flere tusen arbeidsreiser med personbiler fra Lørenskog til Oslo og tilbake igjen.  Det er av vesentlig betydning at flere reisende overføres fra vei til bane. Dette er nødvendig for å oppfylle målsettingene som er satt i regjeringens Klimamelding.

Det er samfunnsmessig uheldig om vi må vente i mange år til før denne viktige utbyggingen blir gjennomført. Prosjektet bør prioriteres slik at utbyggingen kan starte så fort som mulig.

På vegne av Groruddalen Miljøforum og Ellingsrud Velforening

Jan Lillejord og Bjørn Engstrøm

 

 

Årsmøte 2012

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte

Sted: Grorud samfunnshus Gårdsveien 6 (v/Nordtvet skole)

Tid: tirsdag 27. mars kl. 18.30

Program:

Årsmøtesaker, samt valg av nytt styre

I forlengelsen av årsmøtet  avholdes

et vanlig medlemsmøte.

Under medlemsmøtet vil byrådssekretær

Anne Siri Koksrud holde et innlegg om aktuelle saker i Groruddalen.

Medlemmene har mulighet til å stille spørsmål.

Det vil også bli anledning til å ta opp saker

som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Hedersprisen 2011.

 

 

Groruddalen Miljøforums hederspris 2011

Groruddalen Miljøforums Miljøfond er innstiftet med det formål

å inspirere til innsats for bedring av miljøet i Groruddalen,

og belønne innsats som har hatt avgjørende betydning for å

virkeliggjøre Groruddalen Miljøforums idégrunnlag og målsetting.

Vurdering av kandidater skjer av et oppnevnt fondsstyre på bakgrunn

av innsendte forslag fra organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner.

Kvalifiserte kandidater er bedrifter, foretak, enkeltpersoner, grupper,

foreninger og institusjoner.

Under forutsetning av at det for 2011 kan utvelges verdig(e) prisvinner(e),

skal utdelingen skje på årsmøtet i mars i Groruddalen Miljøforum.

Forslaget merket «GMs HEDERSPRIS 2011» kan sendes på e-post.

Utlysningen trykkes i Akers Avis Groruddalen 25. januar og 1. februar.

 

 

Vi jobber blant annet for dette

o Groruddalen Miljøforum (GM) ble stiftet i 1988 for å forene alle gode krefter for å oppnå en positiv miljøutvikling av våre nærområder.

o GM er en fri og uavhengig interesseorganisasjon og et debattforum for alle som ønsker å delta i miljøskapende virksomhet i Groruddalen.

o GM skal registrere og påpeke behov som må fylles for å gjøre Groruddalen til et godt sted å bo og arbeide.

o GM er en paraplyorganisasjon hvor vellene, borettslag/sameier, andre organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som er opptatt av miljøsaker i Groruddalen kan være medlemmer.

GM engasjerer seg særlig i

 • Vei- og kollektivtrafikk
 • Større utbyggings- og reguleringssaker
 • Luftforurensning
 • Støyproblemer
 • Flytrafikken
 • Bevaring av rekreasjonsområder for beboerne
 • Forsøpling
 • Miljøsaker generelt

Saker GM har fått gjennomslag for de senere år:

 • Kampen mot sentergata på Furuset
 • Mot bygging av McDonald på Stovner
 • Mot trailerparkering og bussgjennomkjøringer på Veitvet
 • Start av arbeid med en tungtrafikkplan for Groruddalen