EGEN RUSKEN-DAG: Man er allerede i gang med å planlegge den store Groruddalsrusken-dagen som går av stabelen torsdag 9. mai. Fra venstre ser vi Rusken-general Jan Hauger, Astrid Kjellevold fra Naturvernforbundet i Groruddalen, Heidi Trøen, Rita Gundersen og Erik Grønvold fra Groruddalen Miljøforum, og Jenny Krohn fra Rusken. Bak f.v.: Øystein Kielland fra Akers Avis Groruddalen, Ole-Jørgen Pettersen fra Bydel Grorud og Vidar Berget fra Alnaelvas Venner. Foto:
EGEN RUSKEN-DAG: Man er allerede i gang med å planlegge den store Groruddalsrusken-dagen som går av stabelen torsdag 9. mai. Fra venstre ser vi Rusken-general Jan Hauger, Astrid Kjellevold fra Naturvernforbundet i Groruddalen, Heidi Trøen, Rita Gundersen og Erik Grønvold fra Groruddalen Miljøforum, og Jenny Krohn fra Rusken. Bak f.v.: Øystein Kielland fra Akers Avis Groruddalen, Ole-Jørgen Pettersen fra Bydel Grorud og Vidar Berget fra Alnaelvas Venner. Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalen «rusker» i lag

Rusken er kjent for mange gjennom generasjoner, og ulike arrangementer har blitt gjennomført over hele byen, men nå står selveste «Groruddalsrusken» for tur.

– «Groruddalsrusken» som konsept blir for første gang arrangert i år, men Rusken har jo hatt ulike aksjoner og aktiviteter i Groruddalen i mange, mange år, sier Rusken-general Jan Hauger.

«Barnehage-», «Skole-», «Bydels-», «Borettslags-» og «Super-» er alle Ruskenvarianter som er blitt gjennomført som enkeltstående aktiviteter og aksjoner gjennom året, og torsdag 9. mai skriver en ny Rusken-dag seg inn i kalenderen.

– Denne dagen er ment å sette fokus på alle disse Rusken-aksjonene som blir utført i Groruddalen rundt denne tiden. Vi ønsker at det skal være et årlig arrangement i årene fremover hvor vi setter fokus på viktigheten av at alle må bidra for at vi sammen skal ha en ren by, sier han. 

Samler kreftene 

Forrige uke samlet «Groruddalsrusken»-komiteen seg, bestående av Rusken, Bydel Grorud, Alnaelvas Venner, Groruddalen Miljøforum, Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål i Groruddalen og Akers Avis Groruddalen, til første planleggingsmøte av den store dagen i mai. Det er Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål i Groruddalen som tok initiativ til å ha en egen Rusken-dag for Groruddalen. 

– Vi kickstartet Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 helt tilbake i april 2018 med busseminaret «Groruddalen: fra grått til grønt – fra skrot til spire». 

– Da tok vi med politikere og fagfolk rundt i dalens gråsoner for å sette søkelys på at vår del av byen har noen spesielle utfordringer som ikke må glemmes i miljøhovedstadsåret, sier Astrid Kjellevold. 

– Vi fikk blant annet vist fram villfyllinger og skrotarealer i dalbunnen og langs Alnaelva. Det var et til dels sjokkerende syn selv for garvede lokalkjente. 

– En av dem som var med på bussturen var Rusken-general Jan Hauger, som gjerne ville samarbeide videre, sier hun.

Alle skal med

«Groruddalsrusken» i Oslo 2019 skal være en konkret oppfølging av dette. Bydelene og næringslivet, i tillegg til skoler, barnehager og organisasjoner inviteres derfor med på en utvidet ryddedugnad i miljø-hovedstadsåret. 

– Vi vil være pådrivere for å etablere et forpliktende samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv vedrørende opprydding og forskjønning av Groruddalens dalbunn. Det må satses målrettet for systematisk opprydding, hindre forsøpling og villfyllinger, samt inspirere til beplantning og forskjønning, sier Kjellevold. 

– Ønsket vårt er en årlig «Groruddalsrusken». Det innebærer næringslivet, elvene og standard-Rusken, tilføyer Heidi Trøen.