Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Samferdselsplan for Groruddalen:

Grundig – men litt vagt

Bystyrepolitikerne har endelig kommet fram til vedtak i saken om en egen samferdselsplan for Groruddalen. De gikk grundig til verks – men hva kom egentlig ut av det hele?

Forrige uke behandlet bystyrets samferdels- og miljøkomité Høyres forslag om å utarbeide en felles «Samferdselsplan for Groruddalen». Det endte med disse fem vedtakene: 

• Byrådet bes fortsette arbeidet med tidligere vedtak om infrastrukturprosjekter i Groruddalen.

• Byrådet bes utarbeide konsept-valgutredning for tverrforbindelser i Groruddalen.

• Byrådet bes fortsette arbeidet med nedgradering av Trondheimsveien.

• Byrådet bes jobbe for at Statens vegvesen utarbeider reguleringsplan for lokk over E6 på Furuset.

• Byrådet bes jobbe for at det utarbeider reguleringsplan for lokk over E6 på Furuset.

Groruddalen Miljøforum har fulgt prosessen med argusøyne, i tillegg til å komme med egne innspill og en deputasjon. Nestleder Eva Rueslåtten oppsummerer vedtakene slik: 

– Partiene har gått grundig til verks og satt seg inn i materien, men det er litt vanskelig å vite akkurat hva som kommer ut av vedtakene. Vi får inntrykk av at politikerne ser utfordringene, men at de samtidig er ærlige på de prioriteringene de har hatt. Særlig sentrumstunnelen legger beslag på en stor del av pengesekken. 

Hvordan skal man prioritere?

Selv om komiteen kom fram til fem punkter til vedtak, var det ikke fritt for uenigheter underveis. Det kanskje største har vært belyst flere ganger i Akers Avis Groruddalen, nemlig hvordan de store prosjektene kan prioriteres. Venstresiden mener nemlig at: «det er litt vanskelig å tro at forslagsstillerne oppriktig mener at Oslo kommune skal lage en plan for utbygging og fremdrift for et veiprosjekt på en statlig vei, som staten pr. nå ikke har bestemt seg for om de ønsker å prioritere». 

Høyresiden på sin side, mener at byrådspartiene systematisk har nedprioritert samferdselsinvesteringer i Groruddalen, og har vist en manglende forståelse for at Oslo kommune selv kan påvirke fremdriften. 

– Jeg håper at sakene tas på alvor, og at de ikke ender som brikker i et politisk spill, advarer Eva Rueslåtten. 

Jobbe i to spor

Hvis noen skulle undres hvorfor både vedtak 4 og 5 handler om regulering for lokk over E6, så er dette Odd Einar Dørums forslag fra tidligere i år, nemlig at man ikke nødvendigvis trenger å vente på Statens Vegvesen med å lage en reguleringsplan. Dette kan like gjerne gjøres «innomhus», da gjennom Bymiljøetaten. 

Trenger vi planen?

En samlet samferdselskomité påpeker i vedtaket at man er klar over utfordringene knyttet til Groruddals-trafikken, men understreker samtidig at mange piler peker i riktig retning, som mindre biltrafikk og mer kollektiv. 

– Trenger man da en slik plan?

Venstresiden mener at utbyggingen av Groruddalen forsåvidt allerede er godt organisert, og at det man trenger er finansiering, ikke enda en ny plan. 

Forslagsstillerne og resten av høyresiden er naturlig nok uenige, og sier at: 

«Det finnes forslag til gode prosjekter, men alle er foreløpig bare løsrevede enkeltplaner som ikke er satt inn i en helhetlig løsning. 

GM og Eva Rueslåtten heller i retning at en felles plan er fordelaktig: 

– Jeg tenker at det ville vært smart å ha en tydelig plan som kan prioritere, både når det gjelder tid og finansiering. Selv med denne planen er man etter hvert nødt til å komme seg inn i Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan, men da har man i hvert fall et grunnlag å jobbe fra. 

Hun understreker at GM har tenkt å jobbe videre på dette feltet: 

– Jeg tror det har hatt betydning at vi har trykket på bystyret, og det vil vi fortsette med. Neste store er samferdselsseminaret vi planlegger i Ellingsrud kirke 29. januar, og naturligvis det store valgmøtet i august.