FREMTIDEN ER ÅPEN: GM og Sletteløkka Vel inviterer til folkemøte om hva man faktisk kan gjøre for å få ned støyen, støvet og trafikken fra Trondheimsveien. Foto: Øystein Kielland
FREMTIDEN ER ÅPEN: GM og Sletteløkka Vel inviterer til folkemøte om hva man faktisk kan gjøre for å få ned støyen, støvet og trafikken fra Trondheimsveien. Foto: Øystein KiellandBilde 1 av 3
NESTE STEG: Trond Botnen fra GM er storfornøyd med å ha fått inn et par fulltreffere i bystyret og Stortinget, men hviler ikke på laurbærene. Nå inviterer miljøforumet til folkemøte nettopp for å finne ut hvordan man kan sette vedtakene ut i praksis - og endelig få gjort noe med den problematiske Trondheimsveien. Foto: Sindre Veum Apneseth
NESTE STEG: Trond Botnen fra GM er storfornøyd med å ha fått inn et par fulltreffere i bystyret og Stortinget, men hviler ikke på laurbærene. Nå inviterer miljøforumet til folkemøte nettopp for å finne ut hvordan man kan sette vedtakene ut i praksis - og endelig få gjort noe med den problematiske Trondheimsveien. Foto: Sindre Veum ApnesethBilde 2 av 3
FAGLIG BLIKK: Kathrine O. Strøm fra NMBU mener tiden er overmoden for å bygge om Trondheimsveien til bygate, og kommer på folkemøtet med sekken full av argumenter, tilsvarende prosjekter i andre land - og en gjeng studenter som har sett nærmere på strekningen Sinsen-Grorud. Foto: COWI
FAGLIG BLIKK: Kathrine O. Strøm fra NMBU mener tiden er overmoden for å bygge om Trondheimsveien til bygate, og kommer på folkemøtet med sekken full av argumenter, tilsvarende prosjekter i andre land - og en gjeng studenter som har sett nærmere på strekningen Sinsen-Grorud. Foto: COWIBilde 3 av 3

Folkemøte om Trondheimsveien:

Hva kan egentlig gjøres?

Hvis du er interessert i hva fremtiden bringer for Trondheimsveien, så bør du kjenne din besøkelsestid i Startblokka på Linderud den 9. mai.

Tross politiske vedtak både lokalt og nasjonalt er det fremdeles ingenting som blir gjort med støyen og trafikkmengdene på Trondheimsveien. Derfor inviterer Groruddalen Miljøforum og Sletteløkka Vel til folkemøte. Trond Botnen har stått i front i saken hele veien fra innbyggerinitiativ til vedtak, og er blant arrangørene også nå.

– Hva er målet med dette møtet, Trond?

– For det første opplever vi en stillstand etter vedtakene i Oslo bystyre og Stortinget. Statens vegvesen står på sitt, og det er ingenting som tyder på noen innsats fra samferdselsdepartementet. De vedtakene må følges opp!

Og nettopp derfor forsøker man å være både foroverlent og konkret på både hva som kan og hva som bør gjøres.

– Nå som vi har disse politiske prinsippvedtakene er det nødvendig med litt mer faglig ekspertise på tiltakene. Ikke minst hvordan vi rett og slett kan komme i gang.

Påmelding

Påmelding til arrangementet skjer via denne lenken.

For ytterligere informasjon vier arrangørene til Facebook-siden.

– Må bygges om

Én av disse faglig tunge innlederne er Kathrine O. Strøm, landskapsarkitekt og dosent på NMBU på Ås. Og hun kommer godt forberedt:

– Jeg skal motbevise den mye brukte argumentasjonen for hvorfor man ikke kan nedgradere uten at Fossumdiagonalen bygges. Statens vegvesen forholder seg jo bare til sitt eget samfunnsoppdrag – rask fremkommelighet. Men det er snakk om så mye mer enn det.

Strøm kommer heller ikke inn fra det blå og mener noe om Trondheimsveien. I undervisningen på Ås har de faktisk brukt nettopp Rv4 fra Sinsen-Grorud som «case», der studentene har jobbet med delstrekningene og sett på hva man kan gjøre langs veien nettopp for å få til ombyggingen fra en motorvei til en bygate.

FAGLIG BLIKK: Kathrine O. Strøm fra NMBU mener tiden er overmoden for å bygge om Trondheimsveien til bygate, og kommer på folkemøtet med sekken full av argumenter, tilsvarende prosjekter i andre land - og en gjeng studenter som har sett nærmere på strekningen Sinsen-Grorud.
 Foto: COWI

FAGLIG BLIKK: Kathrine O. Strøm fra NMBU mener tiden er overmoden for å bygge om Trondheimsveien til bygate, og kommer på folkemøtet med sekken full av argumenter, tilsvarende prosjekter i andre land – og en gjeng studenter som har sett nærmere på strekningen Sinsen-Grorud.
Foto: COWI

I tillegg vil hun legge fram egen forskning på feltet, der hun blant annet viser til land der man har hatt suksess med lignende ombygginger.

– Blant annet i Helsinki har man gjennomført noen veldig lignende prosjekter, med stort hell.

Strøm vil også se nærmere på de elementene som faller utenfor Statens vegvesens mandat.

– For Oslo er det mye viktigere med gode nabolag enn at transporten fra Gjøvik til Bærum kommer raskest mulig fram.

I tillegg bor hun selv på Bjerke og kjenner utfordringene på kroppen, akkurat som så mange andre groruddøler.

– Det er ingen grunn til å vente.

Håper på fruktbar debatt

I tillegg til Strøm vil møtets faglige del innledes av Aud Tennøy fra transportøkonomisk institutt. Selve møtet åpnes av ordfører Marianne Borgen, og både samferdselsbyråd Sirin Stav og Statens vegvesens avdelingsdirektør Fred A. Mykland vil ha innspill.

– Det er viktig at vegvesenet får komme med sine faglige synspunkter også, påpeker Botnen.

Møtets neste del er rett og slett åpen debatt og innspill.

NESTE STEG: Trond Botnen fra GM er storfornøyd med å ha fått inn et par fulltreffere i bystyret og Stortinget, men hviler ikke på laurbærene. Nå inviterer miljøforumet til folkemøte nettopp for å finne ut hvordan man kan sette vedtakene ut i praksis - og endelig få gjort noe med den problematiske Trondheimsveien.
 Foto: Sindre Veum Apneseth

NESTE STEG: Trond Botnen fra GM er storfornøyd med å ha fått inn et par fulltreffere i bystyret og Stortinget, men hviler ikke på laurbærene. Nå inviterer miljøforumet til folkemøte nettopp for å finne ut hvordan man kan sette vedtakene ut i praksis – og endelig få gjort noe med den problematiske Trondheimsveien.
Foto: Sindre Veum Apneseth

– Det er mange ideer der ute, og en konstruktiv debatt om disse trenger vi nå. Trikk til Veitvet eller Tonsenhagen, fartsgrenser, og ikke minst varianter av diagonalen.

Som nevnt er det gjort vedtak både i Oslo bystyre og i Stortinget, uten at det nødvendigvis har skjedd så mye siden den tid.

– Derfor håper vi at møtet kan bidra til mer kunnskap og mer politisk framdrift. Vi scoret et par mål i fjor høst, men kampen er ikke over ennå, for å bruke et slikt bilde, sier Botnen.

Ingen forskjellsbehandling

– Hvem bør sette av dagen?

– Selvfølgelig alle som er direkte berørt av problematikken knyttet til Trondheimsveien. Men også alle andre i Groruddalen som er opptatt av nærmiljø, forurensning, støy og transport gjennom dalen.

Som vi har skrevet om tidligere har altså ikke samferdselsminister Jon-Ivar Nygård eller samferdselsdepartementet satt av 9. mai. Men Botnen har ellers fått napp hos mange sentralt plasserte politikere i Oslo – både fra Stortinget og bystyret.

Samtidig er det nettopp et folkemøte – ikke et politisk møte.

– Etter at innlederne er ferdige, og vi åpner for kommentarer og debatt, er det ingen forskjell på naboer og politikere. Alle skal komme til orde, lover Botnen.