RULLER VIDERE: Saken om fartsdempende tiltak og nedbygging av Trondheimsveien. Foto: Ørjan Brage
RULLER VIDERE: Saken om fartsdempende tiltak og nedbygging av Trondheimsveien. Foto: Ørjan BrageBilde 1 av 1

Prosjektgruppe for Trondheimsveien:

Hva slags mandat vil man få?

Statens vegvesen og Oslo kommune skal samarbeide om å finne løsninger for å bedre situasjonen langs Trondheimsveien. Men inntil videre er det uklart nøyaktig hvordan denne gruppa vil jobbe.

Veien til endringer på Rv4 ligger åpen, og Statens vegvesen har fått instruks fra samferdselsdepartementet om å lage en felles prosjektgruppe med Oslo kommune for å arbeide fram de mulige tiltakene som kan settes inn. Men det går ikke lynkjapt.

Rødts Siavash Mobasheri utfordret derfor samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) på om man har kommet fram til et felles mandat for prosjektet. Byråden svarer at mandatet ikke er fastsatt ennå, og at man regner med at dette blir fastsatt når prosjektgruppa har sitt første møte om en måneds tid.

– For Oslo har det vært viktig å få inn i mandatet at det må jobbes for å omgjøre Trondheimsveien til en bymessig gate, og at man både må se på og gjennomføre tiltak på kort sikt, samtidig som det jobbes med langsiktig utvikling. Jeg vil samtidig påpeke at riksvei 4 Trondheimsveien er statens vei, og tiltak på veien er vegvesenets ansvar. Samtidig vil jeg at Oslo kommune skal være med å bidra til å tilrettelegge for at det kan gjøres tiltak på Trondheimsveien, eksempelvis gjennom tiltak på omkringliggende kommunale veier. Dette vil nærmere avklares gjennom samarbeidsprosjektet, skriver Stav i svaret til Mobasheri.

Permanent senkning?

Fra og med i dag, tirsdag, var det miljøfartsgrense på Trondheimsveien. Mobasheri utfordret også byråden på om man vil jobbe for å gjøre denne permanent. Stav svarer at hun er enig i at den bør senkes, men at det er noen utfordringer knyttet til dette.

– Dessverre viser erfaringer fra perioden med miljøfartsgrense at det faktiske fartsnivået ikke blir redusert tilstrekkelig. Permanent redusert hastighet må derfor kombineres med andre tiltak som for eksempel kontroller eller innsnevringer for å ha den ønskede effekten. Slike tiltak er noe samarbeidsprosjektet skal identifisere og sørge for at relevante virksomheter gjennomfører så snart som mulig.

Miljøforumet følger med

De samme signalene som man kan lese i byrådens skriftlige svar fikk Groruddalen Miljøforum da de hadde møte med byrådsavdelingen i slutten av oktober.

– Vi hadde bedt om et møte før sommeren. Det handler rett og slett om å gi noen faglige innspill, om omforming av veien, kryssene og lignende, forteller Trond Botnen.

– Frukbart møte?

– Vi fikk bekreftelse på at dette prosjektet med vegvesenet skal igangsettes, og at de jobber med å bli enige om mandatet. Og det virker som at Oslo kommune genuint prioriterer Trondheimsveien nå, det var i hvert fall det inntrykket jeg fikk.

POSITIVE SIGNALER: Trond Botnen og Groruddalen Miljøforum følger nøye med på utviklingen i saken om Trondheimsveien, og liker det de hører fra byråd Sirin Stav.
 Foto: Ørjan Brage

POSITIVE SIGNALER: Trond Botnen og Groruddalen Miljøforum følger nøye med på utviklingen i saken om Trondheimsveien, og liker det de hører fra byråd Sirin Stav.
Foto: Ørjan Brage

Og i opptakten til at Oslobudsjettet for 2023 skal vedtas, griper GM også muligheten til å fortsette lobbyvirksomheten. På torsdag besøker de samferdselsutvalget for å legge fram forslag – ikke om bevilgninger, med derimot verbalvedtak.

– Vi er mest bekymra for framdriften, at det går seint, sier Botnen.

– Og vi er usikre hva på Statens vegvesen vil være med på å gjøre uten at Fossumdiagonalen er bygget.

Og det er grunnen til at utformingen av mandatet i prosjektgruppa blir så viktig, fordi vegvesenet har andre hovedprioriteringer enn bomiljø og klima.

– Derfor trenger vi et mandat med fokus på utviklingen i retning bygate, bidrag til nullvekstmål for biltrafikk, og mer trafikk over på kollektiv, sykkel og gange, sier Botnen.