<em class="nf-o-text--italic"><strong class="nf-o-text--strong">NYTT STYRE:</strong> Erik Grønvold (t.v.), Frode O. Hansen, Eva Rueslåtten, Peter Sollie (vara), Torstein Winger, Bjørn Enstrøm (vara), Arne Bardalen, Carl Solberg (vara), Dag Tveit Bråthen (vara) og Ragnar Torgersen er det nye styret i Groruddalen Miljøforum Rita Andersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.</em> Foto:
NYTT STYRE: Erik Grønvold (t.v.), Frode O. Hansen, Eva Rueslåtten, Peter Sollie (vara), Torstein Winger, Bjørn Enstrøm (vara), Arne Bardalen, Carl Solberg (vara), Dag Tveit Bråthen (vara) og Ragnar Torgersen er det nye styret i Groruddalen Miljøforum Rita Andersen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto:Bilde 1 av 1

Klare til kamp med ny leder

Ragnar Torgersen er nyvalgt leder i Groruddalen Miljøforum. Han får med seg Eva Rueslåtten som nestleder. Sammen med det nye styret gleder de seg til å gå løs på tøffe kamper for å ivareta dalens vé og vel.

– Det er en spennende utfordring. Jeg har med meg et bredt styre, noe som var en forutsetning for at jeg skulle påta meg ledervervet. Jeg gleder meg, sier Ragnar Torgersen.

Han bor på Høybråten, har lang fartstid som byråkrat i Oslo kommune, i tillegg har han jobbet aktivt med velforeningen på Høybråten og i kontaktutvalget for velforeninger i Oslo.

Under torsdagens årsmøte i GM ble Torgersen valgt til ny leder, Eva Rueslåtten blir nestleder, mens styret består av Frode O. Hansen, Erik Grønvold, Rita Andersen, Torstein Winger og Arne Bardalen. Styrets varamedlemmer er Peter Sollie, Bjørn Engstrøm, Carl Solberg og Dag Tveit Bråthen.

I løpet av året som gikk måtte både leder Jan Lillejord og nestleder Carl Solberg trekke seg av helsemessige årsaker.

Tøff situasjon

Det har bydd på en utfordrende situasjon i GM. Torgersen, som i fjor var styremedlem, bidro til å holde liv i organisasjonen.

– Ragnar tok på seg en ekstra jobb og fungerte i praksis som styreleder. Han gjorde en veldig viktig innsats da organisasjonen trengte det. GM har fått en flott leder, sa Bjørn Engstrøm under styremøtet.

Nestleder Eva Rueslåtten gleder seg til å jobbe med spørsmål som går på tvers av bydelene i Groruddalen.

– Vi har fått et bra styre og nå begynner jobben. Jeg personlig mener det er viktig å jobbe mot trafikk og støy. Vi må sørge for å bevare grøntområder og bidra til en sunn boligbygging som er hensiktsmessig for dalen, sier hun.

Jobber for dalen

Groruddalen Miljøforums oppgave er å være en høringsinstans når enten kommunen eller private utbyggere ønsker å foreta seg større grep i dalen. Forumet skal fremme områdets verdiene og interessene til de som bor her.

Foreningen er politisk uavhengig og medlemmene har som regel bakgrunn fra lokale velforeninger.

– Det er tung jobb å gå inn i store saker og levere reflekterte synspunkter, og derfor er jeg glad vi har et så sammensatt og godt styre, noe som gjør oss kapable til å dekke et bredt saksfelt, sier Torgersen.

GM tar som regel for seg de store linjene, men de lokale velforeningene oftere jobber med mindre saker som omhandler deres nærmiljø.

Mange viktige saker

I nærmeste fremtid skal forumet levere høringsuttalelser i forbindelse med den store kommuneplanen, Lørenskog vinterpark, bussdepot-saken i Lørenskog og veiledende plan for det offentlige rom på Løren, Vollebekk og Økern.

– Vi har veldig mange viktige saker på trappene, konstaterer Torgersen.

I året som gikk har OL-saken, kommunevalget, kampen for nedleggelse av Huken Pukkverk, tungtransportplanen for Groruddalen og motstand mot bussdepoter preget forumet.

Foruten valg av det nye styre, ble det gjort mindre vedtektsendringer. Det skjedde etter at årsmøtet i fjor påla styret å oppdatere disse.

Et forslag om at varamedlemmer skal velges inn for to år av gangen ble ikke tatt til følge.

Etter det formelle årsmøtet ble det arrangert et medlemsmøte der Ronny Kristiansen fra Plan- og bygningsetaten redegjorde for kommuneplanen.