HOVINBYEN: Slik ser planområdet ut.
 Foto:
HOVINBYEN: Slik ser planområdet ut.
 Foto:Bilde 1 av 3
KOSTBAR: Dag Tveit Bråthen forstår at det kommer til å koste mye med utvikling av infrastrukturen, men mener det også er et helt nødvendig grep.
 Foto:
KOSTBAR: Dag Tveit Bråthen forstår at det kommer til å koste mye med utvikling av infrastrukturen, men mener det også er et helt nødvendig grep.
 Foto:Bilde 2 av 3
POSITIV: Ragnar Torgersen i Groruddalen Miljøforum er generelt positiv til strategisk plan for Hovinbyen, men understreker viktigheten av gjennomføring og press fra kommunens side.
 Foto:
POSITIV: Ragnar Torgersen i Groruddalen Miljøforum er generelt positiv til strategisk plan for Hovinbyen, men understreker viktigheten av gjennomføring og press fra kommunens side.
 Foto:Bilde 3 av 3

Groruddalen Miljøforum om Hovinbyen:

Kommunen må vise gjennomføringskraft

Diskusjonen blant lokale interessenter rundt Hovinbyen er generelt positiv, men det legges vekt på faktisk gjennomføring av tiltak. De ber kommunen ha både gulerot – og pisk.

Ragnar Torgersen og Dag Tveit Bråthen fra Groruddalen Miljøforum synes planene for Hovinbyen er spennende. De legger vekt på god planlegging av infrastruktur, samt fokus på kommunen som pådriver for at det som skal skje, faktisk skjer. Mandag kveld denne uka var det åpent informasjonsmøte i regi av Plan- og bygningsetaten.

– Generelt ble vi imponert. De har vært grundige og dyktige, og gjort en solid jobb for å forberede Oslos største utbygging fremover, sier Torgersen.

Både han og Tveit Bråthen peker på gjennomføringskraft.

– Under møtet kom det fram det negative som har skjedd på Ensjø, at utbyggere har sittet på gjerdet og ikke tatt tak. Folk er misfornøyde med at det fortsatt er en byggeplass. Et viktig poeng for Hovinbyen er å finne ut hva som fra kommunalt hold gjøres for å få utbyggerne til å bygge ut, og ikke vente. Kommunen må følge opp, sier han.

Tilrettelegging

Det var avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten som holdt foredrag om den strategiske planen som nå er ute på høring. Akers Avis Groruddalen skrev i forrige utgave om Ulvensplitten, som er et av tiltakene illustrert i planen. Det planlegges å legge den ned for å gjøre plass til flere boliger, samt legge Trafo-stasjonen under bakken.

– Det er spennende. Ulven er et nøkkelpunkt i prosjektet, sier Torgersen.

Bråthen mener utbyggingen av infrastrukturen er kostbar, men nødvendig. Han sitter også i Linderud og omegn vel.

– Det snakkes om å bygge rundt 30.000 til 40.000 boliger, noe som kan bety over 100.000 beboere, og mange arbeidsplasser. Da må man ha fornuftige forhold rundt seg, sier han.

– En utbygging på dette nivået vil koste penger og ta tid. Det kommer ikke til å skje i løpet av de nærmeste 14 dagene, men jeg mener Plan- og bygningsetaten har en overordnet strategi de får aksept for.

Skole på plass

Han peker på viktigheten av at kollektivtrafikken må være på plass før boligutbygging.

– Det gjelder også tidlig bygg av institusjoner som skole og barnehage. Kommunen må kjøpe opp tomter for sosial struktur. Vollebekk er et godt eksempel på dette, der har skolen kommet godt i gang før boligutbyggingen, sier han.

Les hele saken i Akers Avis Groruddalen og i vår eAvis. Følg med i avisen for flere nyheter om byutviklingsprosjektet.