Foto:
Foto:Bilde 1 av 4
Foto:
Foto:Bilde 2 av 4
TROND BOTNEN Foto:
TROND BOTNEN Foto:Bilde 3 av 4
BJØRN ENGSTRØM Foto:
BJØRN ENGSTRØM Foto:Bilde 4 av 4

Hva blir viktig 13. september:

Må få orden på trafikken

Én ting er hva politikerne og partiene legger vekt på fram mot valget, men hva mener folk rundt om i Groruddalen er viktig? I denne serien vil vi ta for oss de store temaene inn mot valget og høre hva engasjerte groruddøler mener må fokuseres på. Denne gangen er det samferdselsfloka som skal til pers.

Bjørn Engstrøm, Ellingsrud

BJØRN ENGSTRØM

BJØRN ENGSTRØM

Selv om han også var blant initiativtakerne for et tydelig svar om E6-lokket, er det også et annet stort samferdselsprosjekt som har opptatt Bjørn Engstrøm de siste årene: forlengelse av Ellingsrudbanen videre til Akershus – den såkalte Ahus-banen.

– I dag kalles den Lørenskogbanen, for det mest aktuelle alternativet pr. nå er å forlenge linja videre til Triaden via Visperud, forklarer Engstrøm.

Viken fylke har stemt for prosjektet, selv om det nøyaktige trasévalget ikke er helt spikra. Problemet ligger dermed (som vanlig) i finansiering og prioritering.

– Prosjektet er tatt ut av Nasjonal Transportplan og er heller ikke prioritert i Oslopakke 3. Oslobenken fremmet heller ingen groruddalssaker til det nyeste forslaget til NTP, og da kan man heller ikke forvente at samferdselsdepartementet vil prioritere det, sukker Engstrøm.

Dalen går i glemmeboka

Store kollektivløsninger er kostbart, og det er nettopp derfor det er så viktig at lokale politikere kjemper for sine saker nasjonalt.

– Vil det ikke bli dyrt å bygge t-bane videre mot Lørenskog?

– Klart det koster, men sammenlignet med Fornebubanen er det nærmest for småpenger å regne. Den koster fire-fem ganger så mye.

Bjørn Engstrøm mener valget 13. september derfor blir et valg om hva som faktisk prioriteres.

– Vi kan ende med politikere som vil framskynde Groruddals-prosjekter, og vi kan ende med politikere som dropper alt sammen.

Og det er den siste trenden som bekymrer Engstrøm:

– Groruddalen har blitt skjøvet helt i bakgrunnen de siste årene. Ingen av de store prosjektene er med i NTP. Selv om vi har en befolkning større enn Stavanger og det dobbelt av Finnmark, så virker vi å være helt glemt bort!

Trond Botnen, Lindeberg – Groruddalen Miljøforum

TROND BOTNEN

TROND BOTNEN

En annen som har markert seg med samferdselsengasjementet de siste årene er Trond Botnen, som har brukt spesielt mye tid og ressurser på innbyggerinitiativet for å redusere støy og forurensning langs Trondheimsveien.
– Hva tenker dere er de viktigste samferdselssakene i Groruddalen før dette valget?
– Pr. nå er det fire store som skiller seg ut: Trondheimsveien og Fossumdiagonalen, miljølokket over E6 på Furuset, problemstillinga rundt tungtransporten til Alnabruterminalen, samt forlengelse av t-banen til Ahus/Lørenskog.

Byutvikling og samferdsel

– Hva annet er det verdt å notere seg bak samferdsels-øret før valget?

– Jeg tror helt klart spørsmålet om Manglerudtunnelen blir relevant, selv om det ligger i randsonen av Groruddalen, svarer Botnen.

I tillegg mener han det er viktig å huske på at samferdselsspørsmålene ofte kan være uløselig knyttet til annen utvikling i byen.

– Hva og hvor man bygger vil alltid ha store samferdselsmessige konsekvenser. For eksempel vil utviklingen av Aker sykehus ha mye å si for en forlengelse av trikken mot Tonsenhagen.

Svar i samfunnshuset

@Brødtekst:En utfordring med å være opptatt av spesifikke samferdselssaker i et stortingsvalg er at de ytterst sjelden nevnes verken i nasjonale programmer eller i tv-sendte debatter. Selv om det går an å konfrontere politikere på stand eller følge alle debatter med argusøyne, så mener Trond Botnen det finnes en enda enklere løsning for å få partienes svar på det som angår oss i dalen.

– Da må jeg få anbefale at man deltar på det store valgmøtet vi arrangerer den 31. august, sier han med glimt i øyet.