KLOKKEKLAR UTFORDRING: Torstein Winger og Trond Botnen fra Groruddalen Miljøforum har overlevert en liste med de viktigste sakene for god byutvikling i Groruddalen til de politiske partiene. Foto: Ørjan Brage
KLOKKEKLAR UTFORDRING: Torstein Winger og Trond Botnen fra Groruddalen Miljøforum har overlevert en liste med de viktigste sakene for god byutvikling i Groruddalen til de politiske partiene. Foto: Ørjan BrageBilde 1 av 3
Torstein Winger. Foto: Ørjan Brage
Torstein Winger. Foto: Ørjan BrageBilde 2 av 3
Trond Botnen. Foto: Ørjan Brage
Trond Botnen. Foto: Ørjan BrageBilde 3 av 3

Miljøforumet utfordrer partiene på byutvikling før valgkampen tar til

Groruddalen Miljøforum henter fram taktstokken i god tid før valget neste år. Nå utfordrer de alle politiske partier på helt konkrete saker – og følger spent med på hva som tas inn i partiprogrammene.

– Det er egentlig bare å se rundt seg her vi står nå på Ulven, eller hvor som helst i Groruddalen. Det er en helt enorm utvikling, og den vil bare fortsette de neste årene.

Vi møter Torstein Winger og Trond Botnen fra Groruddalen Miljøforum på Ulventorget, og med seg har deikke bare det sedvanlige engasjementet for byutvikling, men også en helt konkret liste over punkter de utfordrer de politiske partiene til å ha med seg inn i neste års valg.

– Nå er lista oversendt alle politiske partier, og vi mener dette er punkter som alle er nødvendige for å bygge Groruddalen i riktig retning. Det er nå partiene har en mulighet til å sette sitt avtrykk på det.

Torstein Winger.
 Foto: Ørjan Brage

Torstein Winger.
Foto: Ørjan Brage

Groruddalens tur

Det bor drøyt 140.000 mennesker i Groruddalen nå, et tall som skal kraftig opp de neste årene.

– Det gjentas igjen og igjen at det er Groruddalens tur. Da er denne lista et godt utgangspunkt, sier Miljøforum-duoen.

Den fulle lista kan du se i bunnen av denne saken, og alle de forventede sakene har fått plass – som Trondheimsveiens oppgradering, lokk over E6, god boligutbygging og smart løsning for Alnabruterminalen.

– Det blir mye samferdsel og byutvikling, men vi har også et klart fokus på klima og miljø, fremholder Trond Botnen, og viser blant annet til Bredtvetjordene, landskapsvern langs Alnaelva og bevaring av nærskogene.

– Hva er egentlig formålet med denne lista?

– Rett og slett å påvirke partienes programmer, å påvirke hva som skal skje i byen og Groruddalen de neste fire årene. Vi har jo satt oss det hårete målet å være en premissleverandør.

I tillegg til at man er spent på å se hvilke partier som vektlegger punkter fra lista, så er den «omvendte» prosessen også av stor interesse.

– Det er nesten like spennende å se hvilke punkter de ulike partiene ikke tar med i programmene sine.

Trond Botnen.
 Foto: Ørjan Brage

Trond Botnen.
Foto: Ørjan Brage

Potensiell påvirkningskraft

I første omgang er lista sendt til Oslo-partiene, men Botnen og Winger er nøye med å poengtere at det naturligvis gjelder lokalprogrammene også.

– Det er jo ikke alltid Oslo-partiene kan gå i like stor detalj, så lokallagene og Groruddals-partienes programmer blir like viktige.

Miljøforumet er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men medlemmene er av den engasjerte sorten, og det er flere hatter og politiske farger involvert.

– Det tror vi bare er en styrke, da har vi gode muligheter for påvirkning inn i flere kanaler, sier Winger.

Man har gjerne en tendens til å lese lister i prioritert rekkefølge, men Torstein og Trond understreker at dette ikke er tilfelle her.

– Vi har bevisst ikke laget noen rekkefølge på viktigheten av de ulike tiltakene og grepene.

I samme åndedrag understreker Winger og Botnen samtidig at de naturligvis vil jobbe med sakene uavhengig av innspillene også.

Lista med stor L

• Oppgradering av Trondheimsveien til bygate.

• Miljølokk over E6 ved Furuset.

• Forlenge t-banens linje 2 til Romerike.

• Bevare friområdet på Bredtvet. Nei til bygging av nytt fengsel.

• Bevare nærskoger, grøntområder, hager og trær i hele Groruddalen.

• Korridor for tungtransport til og fra Alnabruterminalen.

• Variert boligutvikling i Groruddalen med gode forhold med hensyn til lys, luft og grøntområder.

• Satsing på skinnegående transport oppover Trondheimsveien og som en integrert del av utbyggingsplaner i Groruddalen.

• Landskapsvernområde langs Alnaelva og nødvendige tiltak for å bedre vannkvaliteten i elva.

• Bygge lokk ved Grorud senter.

• Klimanøytrale energiløsninger for boområder og næringsbygg.

• Bevare småhusområdenes karakter og historiske kvaliteter og grønnstruktur.