Miljøforumet vil ha Oslobenken med på laget

Selv om de er valgt til å bestemme over hele landet, følger Oslo-representantene på Stortinget nøye med på hva som skjer i Groruddalen. Groruddalen Miljøforum holder dem oppdatert.

Leder Knut J. Nicolaissen og sekretær Dag Tveit Bråten i Groruddalen Miljøforum fikk møte fire av de 17 som representerer Oslo på Stortinget da de inviterte seg selv til et av Oslobenkens møter. Formålet var å holde politikerne oppdatert på sakene miljøforumet mener er de viktigste i dalen, og snakke om hvordan utfordringene kan løses.

– Vi hadde et slikt møte med dem for et år siden, men jeg kan ikke si at det bidro med noe særlig konkret for sakene vi arbeider for. Derfor ønsket vi å følge opp sakene og holde dem varme, sier Nicolaissen.

Marit Nybakk (Ap) forteller at representantene fra Oslo jobber sammen på tvers av partiene med saker som angår byen, og at hun og hennes partifeller på Oslobenken sammen bruker mye av tiden sin på å arbeide med lokale saker.

– Flyforskriftene er forsinket

Blant sakene Miljøforumet ville snakke om er flystøyen som rammer store deler av dalen, og hvor det blir av forskriftene som Samferdselsdepartementet skulle gi for å bedre dette.

– Dette har vi tatt opp med departementet, og de forteller at Avinor jobber med et annet system for innflygning til Gardermoen. Det har komplisert saken og utsatt forskriftene, forklarte Marit Nybakk.

– Men de forsikrer at saken har høy prioritet. Vi på Oslobenken må følge med og purre på dette, for det er ikke politisk vilje det står på. Det må også lokalpolitikerne være med på, for jeg har inntrykk av at saken er litt glemt av dem, sa hun.

– Hvordan kan vi få en helhetlig regulering av utbyggingene i Økern- og Alnabru-området, spurte Dag Tveit Bråten.

– Politikerne må se på summen av de forskjellige prosjektene, slik at området ikke blir formet av markedskreftene og de enkelte utbyggerne som bare bryr seg om sin egen tomt, mener han.

– Her bør kommunen kunne oppnå noe ved å vedta reguleringsplaner. Vi kan kanskje også påvirke utviklingen gjennom Staten som tomteier i området, svarte Hans Olav Syversen (KrF).

– Vi kan nok jobbe statlig med dette, men må også ha kontakt med våre partifeller i Rådhuset og bydelsutvalgene. Lokalpolitikerne er viktige her, mente Marit Nybakk.

Bekrymet for Ikea-utbygging

Stortingsrepresentantene som møtte opp var selv mest opptatt av planene for utbygging av Ikea på Furuset, som bystyret skal ta stilling til

– Hva mener Groruddalen Miljøforum om disse planenene? ville Syversen vite.

– For oss må de gjerne bygge ut, men ikke i det omfanget som er planlagt, svarte Knut J. Nicolaissen.

– Jeg er genuint bekymret for konsekvensene av en Ikea-utbygging. Men lokaldemokratiet er viktig, så bystyret må avgjøre dette, sa Nybakk.

– Ikea har solgt seg inn sabla bra hos lokalpolitikerne, med løftene om idrettspark. Det er nok ikke lett for dem å være mot dette, mente Trine Skei Grande (V).

– Vi må bare holde fokus på Rådhuset, så er det nok håp, smilte Akhtar Chaudhry (SV).

T-bane til Ahus?

Chaudhry mener man må se på hva utbygginger på Økern, Ikea og andre steder medfører av økt trafikk i dalen, og få en plan for helhetlig veiutbygging. Politikerne trekker fram en forlengelse av t-banen i dalen som en spennende idé som kan bedre trafikksituasjonen.

– Det bør vi klare å finne penger til, mente Trine Skei Grande.

– Det er et konkret tiltak vi kan jobbe for. At Ahus nå er sykehus for hele Groruddalen er et argument man kan bruke for å få forlenget t-banen ut dit, påpekte Marit Nybakk.

Hun fortalte også at hun og partifellene på Oslobenken har lokk over eller tunnel under E6 som prioritet i Groruddalen.