I TOLVTE TIME: Det er ikke for seint å redde Groruddalen fra boksbyer og fortsatt nedprioritering, men da må arbeidet begynne nå, mener Bullby og Groruddalen Miljøforum. Her ved Heidi Trøen, Bjørn Engstrøm og Einar Spurkeland. Foto: Ørjan Brage
I TOLVTE TIME: Det er ikke for seint å redde Groruddalen fra boksbyer og fortsatt nedprioritering, men da må arbeidet begynne nå, mener Bullby og Groruddalen Miljøforum. Her ved Heidi Trøen, Bjørn Engstrøm og Einar Spurkeland. Foto: Ørjan BrageBilde 1 av 1

Folkemøte om Groruddalens fremtid:

– Nå legges planene for de neste 20 årene

Groruddalen Miljøforum og Bullby ser mørkt på retningen byutviklingen i deler av Groruddalen er i ferd med å ta. For å snu utviklingen før det er for seint, inviterer de til et folkemøte for å samle hele dalens innspill og løsninger.

– Nå går toget. Det er nå vi må komme med innspill.

Bjørn Engstrøm og Heidi Trøen fra Groruddalen Miljøforum, og Einar Spurkeland fra Bullby, oppfordrer alle med hjerte for dalen å komme på folkemøtet førstkommende tirsdag.

– Her kan folk komme for å lære, og ikke minst: Komme med innspill om sakene de er opptatt av.

– Hvem er dette møtet for?

– Vi håper at alle med et engasjement for dalen tar turen, og tar med seg både sin nysgjerrighet og sine synspunkter, sier Bjørn Engstrøm.

– Dette er faktisk en sjelden mulighet til å ta en liten snarvei inn i de store, førende planene. Både kommuneplan og Nasjonal Transportplan er ordentlige mastodonter av noen dokumenter, men på denne måten kan man bli hørt.

De to styringsdokumentene er nemlig i høringsprosess nå.

– Akkurat nå skjer det veldig mye, og mye grunnlaget for de neste tjue årene legges, sier Einar Spurkeland.

– Her skal vi leve

Nasjonal Transportplan er som navnet tilsier nettopp en helhetlig plan for samferdselen i landet. Ved forrige rullering var ikke Groruddalen engang nevnt, men både omfanget og det byråkratiske språket gjør kanskje at mange lar det passere litt i stillet.

– Det handler faktisk om de helt konkrete tingene. Som Trondheimsveien, om å forlenge t-banen opp til Ahus, om et lokk over E6, sier Bjørn Engstrøm.

– Og det handler om det å knytte dalen sammen med broer, sykkelveier og tverrforbindelser. Det er NTP, legger Einar Spurkeland til.

Og det samme gjelder kommuneplanen, som også skyver folk litt bort gjennom sitt enorme omfang.

– Sol og luft, lekeplasser, fotballbaner, skoler og kafeer. Det er kommuneplanen, sier Heidi Trøen.

– Vi skal ikke bare bo her i Groruddalen, vi skal faktisk leve her også.

SNARVEI TIL INNFLYTELSE: Nasjonal Transportplan og kommuneplanen er mildt sagt tungrodde greier, men innspillene fra folkemøtet på tirsdag blir en del av høringsuttalelsen fra Bullby og GM.
 Foto: Ørjan Brage

SNARVEI TIL INNFLYTELSE: Nasjonal Transportplan og kommuneplanen er mildt sagt tungrodde greier, men innspillene fra folkemøtet på tirsdag blir en del av høringsuttalelsen fra Bullby og GM.
Foto: Ørjan Brage

Dommedagsklokka tikker

Et vanlig gjennomgangstema i Groruddalen handler om hvordan de store, tunge institusjonene aldri ender opp med å legges her.

– Det burde egentlig vært automatikk i det, det er jo mye billigere tomtepriser, sier Einar Spurkeland, halvt fleipende.

– Det vi må komme vekk fra er at Groruddalen er bakgården. Ser man på Oslo, så prioriteres nesten alltid sentrum og vestover, enten det er staten eller kommunen selv. Det gjelder både prioritering, midler og andre investeringer.

– Det er den utviklinga vi må få snudd. Legg idretts- eller politihøgskole her, bygg kinoer. Tenkt kultur og utdanning.

– Hva skjer hvis folk ikke engasjerer seg nå?

– Da vil det bare fortsette å gå sin skjeve gang. Den eneste måten å få forandring på er at mange engasjerer seg, sier Heidi Trøen.

Einar Spurkeland går enda lengre.

– Det er store, trege prosesser vi forsøker å snu. Det her gjør vi for barn og barnebarn, for fremtidens groruddøler. Nå er faktisk dommedagsklokka fem på tolv for Groruddalen – vi må komme i gang.

Folkemøte i Startblokka

Folkemøtet om Groruddalens fremtid holdes i Startblokka på Linderud, Østre Aker vei 90.

Alle er velkommen tirsdag 6. juni klokka 18-21.

Alt henger sammen

Selve møtet åpnes med to korte, faglige innledninger, før man går over på indrefileten: diskusjonsbordene.

Her setter man seg rett og slett ned på seks ulike bord, hvert ledet av noen med faglig tyngde og interesse i feltet. De seks temaene er blågrønn struktur, transportstrategi, Trondheimsveien, Alnabruterminalen, boligbygging og E6.

– Tunge temaer – med mye transport og bygging – hvor er de mykere temaene?

– Alt henger sammen. Byutviklingen legger føringene for levekår, for trivselen. For hvordan det blir å leve i Groruddalen de neste 50 årene, sier Bjørn Engstrøm.

Visjonsarbeidet

I tillegg til at innspillene fra møtet bakes inn i høringsuttalelsene til henholdsvis NTP og kommuneplanen, har GM en tredje «bruk» for alt som dukker opp i diskusjonene.

– Vi har kommet igang med arbeidet med byutviklingsvisjonen. Og da er det første og viktigste at dalens innbyggere selv får muligheten til å påvirke retningen vi skal ta, sier Heidi Trøen.

Tanken bak visjonsarbeidet er at man rett og slett gir et tydeligere bilde av hvordan Groruddalen selv ønsker fremtiden.

– For nå er det ordentlig i ferd med å gå gærent. Hovinbyen nederst i dalen fungerer ikke i det hele tatt. Eller se på forslaget for nye Grorud sentrum. Men for å få til en kursendring trenger vi befolkninga med oss.

Merk at møtet er åpent for alle, men hvis du aner at du kommer til å bli litt sulten, så ber arrangørene om at du melder deg på innen 4. juni. Hvis du ikke bryr deg om serveringa, er det bare å møte opp.

Folkemøtet holdes i Startblokka på Linderud, Østre Aker vei 90. Alle er velkommen tirsdag 6. juni klokka 18-21.

Folkemøtet holdes i Startblokka på Linderud, Østre Aker vei 90. Alle er velkommen tirsdag 6. juni klokka 18-21.