BLIR DET STILLE HER? Ja, i hvert fall hvis det var opp til samferdselsutvalget i rådhuset. Neste stopp er Oslo bystyre i slutten av måneden. Foto:
BLIR DET STILLE HER? Ja, i hvert fall hvis det var opp til samferdselsutvalget i rådhuset. Neste stopp er Oslo bystyre i slutten av måneden. Foto:Bilde 1 av 1

Støyen langs Trondheimsveien:

Nesten fullt medhold på veien mot bystyret

Innbyggerinitiativet om å få på plass avbøtende tiltak langs Trondheimsveien er endelig behandlet av bystyrets samferdselsutvalg. Noen omformuleringer til tross, så ble det meste med videre til selve bystyret.

– Vi vil være veldig fornøyde hvis denne innstillingen går gjennom også i bystyret, sier Trond Botnen i Groruddalen Miljøforum.

– Og så er det meget gledelig med samarbeidsviljen langs det politiske spekteret – fra Rødt til Høyre, legger han til.

Én ting man kan bite seg merke i med de bearbeidede forslagene er at det enkelttiltaket som både vil være lettest å innføre og kanskje ha størst effekt, er pakket inn med en rekke andre tiltak i punkt 1.

Det å senke farten på veien burde være en smal sak, men samtidig vet alle som har kjørt Trondheimsveien at den definitivt er dimensjonert for større hastigheter. Trond Botnen mener at man derfor er avhengig av en nedbygging.

– Vi er glade for at flertallet klart sier at de ønsker ombygging til bygate, for det er nødvendig for å få folk til å kjøre langsommere.

Spenningen er nå knyttet til hvordan det vil stemmes når bystyret skal behandle saken 24. november, for en innstilling er nå engang nettopp det.

Innstillingen

Slik ser for øvrig innstillingen fra miljø- og samferdselsutvalget ut:

1. Bystyret ber byrådet ta initiativ til at Statens vegvesen snarlig gjennomfører reguleringer som kan redusere den lokale støy- og forurensningsbelastningen for beboere langs Riksvei 4 mellom Sinsen og Grorud, inkludert 50, eventuelt 60, km/t fartsgrense, tilhørende automatisk fartskontroll, kollektivfelt og støyskjerming i de områder der dette kan være effektivt. Samtidige tiltak i tilstøtende, tverrgående gater kan bli nødvendig, for å unngå økt belastning i disse områdene.

2. Bystyret ber byrådet jobbe for å sikre finansiering til effektiv støyskjerming på de mest støyutsatte boligområdene langs RV 4 Trondheimsveien ved revidering av Oslopakke 3.

3. Bystyret ber byrådet jobbe opp mot regjeringen, Stortinget og Statens vegvesen, også i arbeidet med Oslopakke 3, for ombygging av RV 4 mellom Sinsen og Grorud til en bygate, med redusert veikapasitet, lavere fart, mindre tungtransport og fotgjengeroverganger. Som ledd i dette bør Statens vegvesen utrede hvor vidt en diagonal kan inngå i en ombygging av veisystemet, uten å bidra til økt samlet veikapasitet, i tillegg til andre tiltak som kan bidra til redusert fart og trafikkmengde på RV4 mellom Sinsen og Grorud.

4. Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet overfor Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen, med mål om å fjerne vegvesenets innsigelser mot reguleringsplanen for trikk i Trondheimsveien.

5. Bystyret ber byrådet i samrbeid med relevante statlige aktører starte utrednings- og prosjekteringsarbeid for Fossumdiagonalen, og prioritere dette prosjektet i blant annet Oslopakke 3-forhandlingene.

6. Bystyret ber byrådet rapportere årlig, i forbindelse med behandlingen av handlingsplanen for Oslopakke 3, om fremdriften i arbeidet med bystyrets vedtak i denne saken.