- BARE Å GRAVE: Bjørn Engstrøm smiler ved tanken på at det forhåpentligvis snart borres videre inn i t-banetunnelene på Ellingsrud. Foto:
- BARE Å GRAVE: Bjørn Engstrøm smiler ved tanken på at det forhåpentligvis snart borres videre inn i t-banetunnelene på Ellingsrud. Foto:Bilde 1 av 1

– Oslo vil ha bane!

Oslo kommune har endelig slått fast at de vil ha en baneløsning til Romerike, stikk i strid med Ruters ønske om superbuss.

– Bare å fortsette å borre inn i fjellet her, så er vi snart i Akershus, smiler Bjørn Engstrøm.

Som leder for Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen var det naturligvis en stor lettelse for ham å se at byrådet nå velger å gå for en skinnegående løsning mot Akershus.

– Det aller beste med denne uttalelsen fra byrådet er at den er klokkeklar. Her går man for baneløsning, uansett om man tilslutt havner på bybane eller metro.

Vil ligge i forkant

Bakgrunnen for Engstrøms brede smil er høringsuttalelsene fra byrådet den 9. november. Der står det svart på hvitt:

«Derfor anbefaler Oslo kommune at det arbeides videre med en kapasitetssterk baneløsning (K4 og K3), som både kan bidra til byutvikling langs banestrekningen og samtidig redusere antallet busser på veinettet til sentrum av Oslo.»

Interessant nok er dette stikk i strid med anbefalingene fra konseptvalgutredningen, der det foreslås en såkalt «superbuss»-trasé.

Byrådet skriver at en superbuss vil kunne dekke behovet per i dag, men at man heller vil ha et langsiktig perspektiv som kan dekke fremtidige behov. Der KVU’en mener dette vil innebære usikre prognoser og store kostnader, mener byrådet at siden det å utvide t-banenettet tar så langt tid, så er det uheldig å skyve på planleggingen av dette.

– Rett og slett bedre

Dette er naturligvis musikk i ørene til Forumet for Ahusbanen.

– Men hvorfor er det så viktig å få baneløsninger kontra buss eller superbuss?

– For det første er det mer transporteffektivt, det er mer klimavennlig, og det er i tillegg langt mer arealeffektivt, sier Bjørn Engstrøm.

– En baneløsning kan bygges i kulvert, og da kan man fritt benytte arealer oppå denne. En eventuell superbuss-trasé ville lagt beslag på store arealer.

Når det gjelder transporteffektiviteten er ikke Engstrøm i tvil om at baneløsninger er å foretrekke, og det henger igjen sammen med klimavalgene.

– Det handler om å få transportert folk på en effektiv måte, og samtidig få redusert trafikken på veiene. Til og med el-biler kommer til kort der, for de tar fremdeles opp plass og de skaper også svevestøv.

Neste steg på veien før det kommer mer jubel fra bane-tilhengerne skjer i Akershus fylkeskommune. Der har nemlig høringsfristen blitt utsatt, og man tar sannsynligvis stilling til saken i løpet av desember.