SAMMEN – FOR GRORUDDALEN: Politikere fra bydelene og bystyret, fra både høyre- og venstresiden, var samlet i Startblokka for å finne ut hvordan de kan jobbe sammen for Groruddalen. Foto: Caroline Hammer
SAMMEN – FOR GRORUDDALEN: Politikere fra bydelene og bystyret, fra både høyre- og venstresiden, var samlet i Startblokka for å finne ut hvordan de kan jobbe sammen for Groruddalen. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Sammen om Groruddals-løsninger

Groruddalen Miljøforum inviterte politikere fra alle nivåer til Startblokka denne helga. Der skulle de diskutere og komme fram til saker med bred politisk enighet, som de kan jobbe for å nå.

Representanter fra bydelspolitikken og bystyret samlet seg med ett mål: finne saker innenfor samferdsel, byutvikling og miljøpolitikken der det er bred politisk enighet.

– Vi har forkortet dette til GPS, og det er ikke helt tilfeldig. Dette møtet skal være en veiviser til hvordan vi kan jobbe sammen for Groruddalen, sier Trond Botnen i Groruddalen Miljøforum.

I tillegg til de politiske deltakerne var også to fagpersoner invitert. Erling Fossen i Oslo Metropolitan Area (OMA) var invitert til å snakke om byutvikling, og Gustav Nielsen fra Byutvikling i lange linjer snakket om samferdsel.

Store muligheter

Begge de to var enige om én ting: det er store muligheter i Groruddalen. På byutviklingsfronten påpeker Fossen at det er flere prosjekter som er de første i sitt slag, med utspring i Groruddalen. Startblokka og den midlertidige bruken som samlingsplass, digitale løsninger i Hovinbyen (Økern) og «Urban Village» på Furuset er alle eksempler.

– Vi presenterte Urban Village i utlandet. Særlig svenskene var veldig imponert over hvordan det prosjektet har utviklet seg gjennom samarbeidet med lokalbefolkningen, påpeker han.

Konklusjonen til Fossen er enkel:

– Groruddalen er lengst framme i byutvikling.

Samferdselsutfordringene i Groruddalen er godt kjent for mange. Tre store veier med mye trafikk går gjennom dalen, det er vanskelig å krysse på tvers med kollektivtransport, og mye av kollektivtransporten er fullstappet i rushen.

– Men det er ikke så håpløst som man har trodd, understreker Nielsen.

Da Groruddalen ble utviklet, var bilen i sentrum. Den grønne utviklingen som har skjedd de siste 10-15 årene var ikke tiltenkt på 60-tallet da mye av dalen ble bygget ut. Selv om det skaper utfordringer, påpeker Nielsen at man kan se til Drammen for inspirasjon om hvordan man kan introdusere grønnere politikk.

– Det er muligheter for både enkle strakstiltak og større prosjekter, sier Nielsen og nevner i fleng: nedbygging av Trondheimsveien, E6 ved Furuset kan legges i tunnel for å frigjøre plass til boligutbygging og trikken kan utvides til å bli en bybane.

– Vi må politisk bestille hva vi vil ha.

Godt fornøyde

Etter at gruppemøtene var over, er både politikere og arrangører fornøyde. Trond Botnen røper at det ble en så stor suksess at det allerede arbeides med et nytt møte.

– Planen er å gjøre dette til et halvårig møte, med nye temaer og politikere, sier han.

Også deltakerne var fornøyde. Frps Aina Stenersen, som har besluttet ikke å ta gjenvalg, var blant de 20 som deltok.

– Det var kjempekjekt å delta på Groruddalens politiske samarbeidsforum. Det var nyttig å finne noen felles saker innen for eksempel nærmiljø, frivillighet og samferdsel som vi kan jobbe sammen for å få til i Groruddalen, sier hun.

De store sakene, med nedbygging av Trondheimsveien og lokk over E6, ble tatt fram i flere av diskusjonene.

– Det var også en del mindre saker som bydelene og bystyret kan ta med seg, og det er veldig fint, påpeker Botnen.

I januar blir det en ny runde med Groruddalen politiske samarbeidsforum. Da har Botnen et håp:

– Jeg håper vi får med oss noen fra Stortinget. Så håper jeg også at det blir flere representanter fra Groruddalen framover, både ved at partiene nominerer flere og at velgerne prioriterer groruddøler når de stemmer.