GODE SIGNALER: Ragnar Torgersen leder Groruddalen Miljøforum. Han mener det er positivt at byrådet på sikt vil avlaste Alnabruterminalen.
 Foto:

GODE SIGNALER: Ragnar Torgersen leder Groruddalen Miljøforum. Han mener det er positivt at byrådet på sikt vil avlaste Alnabruterminalen.
 Foto:Bilde 1 av 1

Starten på slutten?

Groruddalen Miljøforum mener høringssvaret til byrådet om avlastning gir indikasjoner på løsninger over lang tid som til slutt vil ende med en nedleggelse av terminalen.

Groruddalen Miljøforum (GM) er positive til at byrådet ønsker å avlaste Alnabruterminalen. Derimot vet leder Ragnar Torgersen at prosessen vil ta tid.

– Vi har ikke behandlet saken i styret ennå, det skal vi gjøre på tirsdag i neste uke under styremøtet, sier han.

I 2012 kom det en konseptvalgutredning (KVU) fra Jernbaneverket. I den ble det foreslått at terminaler i Drammen-området kunne avlaste Alnabruterminalen.

– Det jeg mener er at det i lang tid har vært mange utspill om terminalen, og for noen år siden kom det en utredning som foreslo alternative avlatsningssteder. Det at høringssvaret til byrådet også indikerer dette er signaler at de også tenker i de baner. Noe er på gang, sier Torgersen.

Mange spørsmål

Han peker på en viktig faktor med de nye signalene.

– I Oslopakke 3 som nå gjelder foreligger det en opprusting av terminalen på flere milliarder kroner. Det er på jernbaneområdet og for å gjøre det hele mer effektivt. Hva vil da gjøres nå som Oslopakke 3 skal reforhandles i år, lurer han på.

– Vil det komme penger til alternative løsninger andre steder? Det er mange parallelle prosesser her som er verdt å følge opp.

Torgersen mener man må være realistiske med tanke på fremtidig nedlegging.

– GM vil på sikt ha vekk terminalen. Hovedproblemet er tungtrafikken inn og ut. De kjører inn for å videresende gods på bane, og levere til de andre samlastningsterminalene. Nå kommer også Postens godsterminal. Men jeg synes det foregår en langsiktig tankegang nå, mener han.

Les også: Vil avlaste Alnabruterminalen

Les mer i Akers Avis Groruddalen og i vår eAvis.