LA STRATEGI: Fra venstre rundt bordet sitter Roar Lüthcke, Rita Gundersen, Reidunn Myster Beier, Christian Boe Astrup, Torstein Winger, Ragnar Torgersen, Bjørn Engstrøm, Heidi Trøen og Erik Grønvold. Ikke til stede: Eva Rueslåtten, Per Opsahl, Peter Sollie, Jon-Terje Bekken. Foto:
LA STRATEGI: Fra venstre rundt bordet sitter Roar Lüthcke, Rita Gundersen, Reidunn Myster Beier, Christian Boe Astrup, Torstein Winger, Ragnar Torgersen, Bjørn Engstrøm, Heidi Trøen og Erik Grønvold. Ikke til stede: Eva Rueslåtten, Per Opsahl, Peter Sollie, Jon-Terje Bekken. Foto:Bilde 1 av 1

Strategiseminar i miljøforumet

Strategiseminaret på Steinhoggermuseet forleden bød både på tanker om linjene fremover, et lite tilbakeblikk, medlemsverving og ikke minst en aktiv holdning til høringsuttalelser og aktuelle samferdselssaker.

Leder av Groruddalen Miljøforum og i flere år leder av Miljøkomiteen i Høybråten Velforening, Ragnar Torgersen, ledet seminaret i fravær av Miljøforumets nestleder og tradisjonelle møteholder, Eva Rueslåtten, som hadde forfall. 

Han så blant annet på hva man har gjort i forumet siden forrige seminar for to år siden, og det er ganske mye, men han stikker ikke under stol at forumet sliter med å få nye medlemmer og at man nå legger opp til en mer offensiv medlemspleie og mer informasjon til omgivelsene. 

– Vi vil prøve med en verveutsendelse, vi har noen utfordringer på dette feltet. Det må vi få løst, slår Torgersen fast.

På seminaret hadde man også en gjennomgang av hvordan man står administrativt, blant annet takket være det administrative dataverktøyet «Styreweb», i 2019.

– Vi mener vi driver godt på den administrative siden, sier Torgersen.

For noen måneder siden hentet forumet inn en ny organisasjonssekretær, Christian Boe Astrup, noe Torgersen mener har styrket miljøforumets administrative drift betraktelig. I tillegg er han glad for at forumet også har fått et driftstilskudd på 100.000 kroner fra kommunen, noe man sannsynligvis også får på budsjettet for 2019.

– Vi har også begynt med et system med arbeidsgrupper. Dette har vært så vellykket at vi vil prøve med flere arbeidsgrupper. 

– Dette har klart styrket oss, sier Torgersen i en oppsummering etter strategiseminaret.

Godt samarbeid

– Samarbeidet med Akers Avis Groruddalen fungerer meget bra og vi har god kontakt. Det ønsker vi å fortsette med, og jeg mener at vi har en gjensidig interesse i å utvikle dette, blant annet ønsker vi å profilere oss bedre, og til styremøtet 16. oktober vil vi få et forslag til hvordan dette bør gjøres. 

– Det vil vi iverksette fra nyåret. For øvrig vil vi lage en kommunikasjonsstrategi, oppdatere hjemmesiden vår og være aktive på Facebook, sier Torgersen.

Et av fagområdene man gikk inn på under seminaret var temaet «Grønt skifte». Man har hatt et arrangement på Deichman på Furuset og en busstur i vår som et ledd i å se sin rolle i Oslo. Dette er spesielt aktuelt nå som Oslo skal være Europas miljøhovedstad i 2019, mener Torgersen.

– Vi kan også få en ryddeaksjon, ikke som noe generelt Rusken-tiltak, men rettet inn mot bedrifter. Vi vil samarbeide med Rusken om dette, forteller Ragnar Torgersen.

Han sier også at miljøforumet er opptatt av og følger nøye med på utbyggingen i dalen. I disse prosessene spiller høringsuttalelser en viktig rolle.

– Vi legger mye arbeid i dette, men vet ikke i hvilken grad vi får gjennomslag. 

– Vi mener blant annet at ikke alle steder egner seg til boligutvikling, blant annet Kjelsrud. Der kan det derimot plasseres mer næring, og vi kommer til å prioritere høringsuttalelser der vi legger vekt på dette, sier Torgersen.

I tillegg ønsker man å lage en mal for hvordan man gjør dette og gjerne fortsette med folkemøter i samarbeid med Plan- og bygningsetaten (PBE). Han bruker blant annet planene for utbygging av området ved Grorud stasjon og utbyggingen på Stovner/Rommen som eksempler.

Utfordringer i samferdsel

Torgersen synes ikke at Groruddalen Miljøforum får særlig respons fra bydelene i dalen og mener at de bry seg lite om forumets arbeid.

– Men vi har så avgjort felles interesser. Vi ser på deres høringsuttalelser, men ønsker å være mer i dialog med dem, sier Torgersen, som for øvrig også forteller at til valget neste høst, så tar man sikte på å gjennomføre sitt tradisjonelle valgmøte i Grorud Samfunnshus.

Bjørn Engstrøm fra Ellingsrud Vel, som også sitter i Groruddalen Miljøforums styre, hadde en grundig, aktuell og ikke minst svært interessant gjennomgang av deler av samferdselsutfordringene Miljøforumet følger nøye.

Han tok innledningsvis utgangspunkt i bymiljøavtalen Oslo kommune og Akershus fylkeskommune undertegnet i juni 2017, der arealdelen ble konkretisert i en byutviklingsavtale inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Målet med avtalene er å få nullvekst i persontransport med bil. Her blir det viktig å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil og bedre fremkommelighet for næringstransporten, mener Engstrøm.

Engstrøm var også innom Byvekstavtalen – en integrering av Byutviklingsavtalen og Bymiljøavtalen og som i tillegg omfatter den såkalte «belønningsordningen» som gradvis skal fases ut. 

Byvekstavtalen er mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ved Samferdsels- og Kommunal- og moderniseringsdepartementene. 

Her er kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård invitert med, men Engstrøm – og for øvrig resten av Miljøforumets styre – synes det er særdeles merkelig at Lørenskog kommune ikke er med!

Miljøforumet vil gi innspill til Byvekstavtalen for Groruddalen og vil legge vekt på å få gjennomført følgende tiltak: 

Miljølokk over E6 ved Furuset. Snarlig oppstart av byggingen av forelengelsen av t-banen mot Ahus med en tilhørende tverrforbindelse i Groruddalen. Etablering av den såkalte Fossumdiagonalen slik at trafikken kan ledes ned til Østre Aker vei rett sør for Gjelleråsen og Trondheimsveien/Riksvei 4 etableres som miljøgate. 

Miljøforumet ser det som viktig å få de ovennevnte tiltakene inn i Nasjonal Transportplan (NTP) (rulleres i 2021) og vil gi innspill til Statens vegvesen ved vegdirektøren.