MED FOKUS PÅ FOLKET: Groruddalen MIljøforum mener man ikke kan tenke enten-eller om veiutbygging kontra kollektivsatsing. Det viktigste er at det blir bedre miljø for de som bor i Groruddalen. Foto:
MED FOKUS PÅ FOLKET: Groruddalen MIljøforum mener man ikke kan tenke enten-eller om veiutbygging kontra kollektivsatsing. Det viktigste er at det blir bedre miljø for de som bor i Groruddalen. Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

Tanker om samferdelsløftene

Groruddalen MIljøforum har en lang historie med å kjempe for blant annet lokk over E6 og Fossumdiagonal. Hvordan reagerer de nå som en samlet høyreside går ut høyt og lover at alt skal bygges?

I onsdagens utgave av Akers Avis Groruddalen gikk en samlet borgerlig side ut og lovet at de tre store tunnelprosjektene i Groruddalen skal få høyeste prioritering. Byrådspartiene mener på sin side at man ikke har tid til å vente på disse luftslottene, og kjører knallhardt på kollektivutbyggingen isteden. Groruddalen Miljøforum tror den riktige løsningen ligger et sted mellom disse to ytterpunktene.

– På den ene siden er vi veldig glade for at høyresiden går så tydelig ut i favør de store prosjektene, men samtidig blir man litt usikker på hvor realistisk det egentlig er, sier nestleder Eva Rueslåtten.

– På den andre siden har vi en venstreside som tydelig satser tungt på kollektivtrafikken. Det kan være veldig gode prosjekter, men jeg syns Arbeiderpartiet underkommuniserer de andre utfordringene man har i dalen. De må bli tydeligere på hvordan man skal løse tungtransporten, spesielt siden Alnabruterminalen helt åpenbart blir liggende i mange år til.

Rueslåtten er heller slett ikke sikker på at lovnadene blir realisert.

– Det har jo vært mange valg og valgløfter tidligere også…

– Må ha en viss realisme

Eva Rueslåtten og Groruddalen Miljøforum plasserer seg selv et sted i midten mellom disse to forslagene.

– Utbygging av samferdsel koster fryktelig mye penger, og det er ikke bare vi i Oslo som kjemper om de statlige kronene. Derfor tror vi det er viktig å ikke bare tenke luftslott, men ha en realisme i det når vi peker på de viktigste tiltakene.

– Hvilke er det?

– Lokk over E6 på Furuset har vi hatt på programmet veldig lenge. Her får man byutviklingsperspektivet også. Et så gammelt løfte, der enigheten er bred, men handlingene lar vente på seg. Nå syns jeg politikerne bør stå ved sine løfter. Vi tror også Fossumdiagonalen vil ha en god effekt på Trondheimsveien, og de mange tusen som bor langs den.

Hva med miljøet?

Det kan kanskje virke paradoksalt at Miljøforumet støtter store veiprosjekter kontra den massive foreslåtte kollektivsatsingen.

– Selv om klimautfordringene er reelle, så kan vi ikke være blinde for andre ting heller. Tungtransporten forsvinner ikke, så da må vi finne bærekraftige løsninger.

Rueslåtten mener at siden det nasjonale logistikk-knutepunkter på Alanabruterminalen ser ut til å bli liggende i overskuelig fremtid, så må man løfte hele debatten opp på nasjonalt nivå.

– I tillegg står utviklingen av Groruddalen høyt på dagsorden, og det må få konsekvenser for trafikken. Det handler først og fremst om å få til de gode veiløsningene, og gjøre det bedre for folk å bo der trafikken går.