FORTGANG - OG OSLO TAR OVER VEIEN?: Begge deler er på bordet for Trondheimsveien etter bystyrets verbalvedtak. Foto: x
FORTGANG - OG OSLO TAR OVER VEIEN?: Begge deler er på bordet for Trondheimsveien etter bystyrets verbalvedtak. Foto: xBilde 1 av 1

Vil ha fortgang på Trondheimsveien

Bystyret ber byrådet om fortgang i arbeidet med nedgradering av Trondheimsveien.

Slik lyder bestillingen:

«Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet opp mot Statens vegvesen og nasjonale myndigheter for snarlig og permanent fartsreduksjon på strekningen, og påbegynnelse av arbeidet med å bygge veien om til en bygate. Bystyret ber byrådet utrede politiske, økonomiske og administrative konsekvenser av å konvertere RV4 Trondheimsveien innenfor Oslo grenser til en kommunal vei.»

Trond Botnen i Groruddalen Miljøforum er glad for enigheten om verbalforslaget fra bystyret:

– De går ikke like langt som vi foreslo, men hovedelementene er med, det er vi godt fornøyde med.

TROND BOTNEN (GM)
 Foto: Ørjan Brage

TROND BOTNEN (GM)
Foto: Ørjan Brage

Et verbalforslag har ingen budsjettmessige konsekvenser, men Botnen mener at signalet er vel så viktig.

– Det sender en tydelig beskjed om at man ikke er fornøyd med fremdriften, og med utredning vil man komme et steg videre.

– Det er på tide at samferdselsministeren fra Ap og Statens vegvesen spiller på lag med Oslo kommune og støyutsatte beboere, og får iverksatt tiltak. Vi ser at kostbare samferdselsprosjekter er gjennomførbare vest i Oslo, og da er det ingen grunn til at det ikke skal være mulig i Groruddalen, sier Siavash Mobasheri i Rødt.

Kommunalt oppover mot Nittedal

Trond Botnen biter seg spesielt merke i setningen om kommunalt ansvar for strekningen Sinsen-Gjelleråsen.

– En utredning der vil være en god start, det første skrittet.

– Hvorfor snakker man om at kommunen skal ta ansvaret?

– Hvis Oslo kommune får ansvaret for veien vil vi sjøl kunne ha myndighet til å gjennomføre farts- og støyreduserende tiltak, og planlegge ny trikk til Tonsenhagen og jobbe videre med Fossum-diagonalen, svarer Mobasheri, og understreker samtidig at det fremdeles vil være forventet at vegvesenet overfører driftsmidler og tiltaksmidler for strekningen.

SIAVASH MOBASHERI (R) (Foto: Sturlason)
 Foto: Sturlason

SIAVASH MOBASHERI (R) (Foto: Sturlason)
Foto: Sturlason

14. januar kommer for øvrig Statens vegvesen til møte i Groruddalen Politiske Samarbeidsforum (GPS) for å fortelle om fremdriften i prosjektgruppa mellom staten og kommunen.

I budsjettforliket ble det også bestemt at bystyret dobler støtten til Groruddalen Miljlforum. De siste par årene har de fått 100.000 kroner over kommunebudsjettet, som nå altså økes til 200.000.

– Jeg må få rette en stor takk til spesielt Rødt som fikk forhandlet det inn, sier Trond Botnen.

Han mener at disse midlene kommer veldig godt med i tida framover, med store prosjekter i forumet: Som Groruddalen Politiske Samarbeidsforum (GPS) og Visjon for Groruddalen.