Innmelding

Fyll ut skjemaet og meld deg inn i Groruddalen Miljøforum i dag.

Kontingent 2022
Personlig medlemskap kr. 150,-
Familier kr. 300,-
Velforeninger/borettslag/bedrifter kr. 450,-

Last ned brosjyren med informasjon om GM.

Groruddalen Miljøforum
Postboks 40 Veitvet
0518 Oslo

Bankkonto 6072 05 15566

E-post Groruddalen Miljøforum: miljoforum@groruddalen.no

Kontaktinformasjon

Du kan registrere personlig medlemskap eller en organisasjon/virksomhet.

Annet
Spamkontroll
ANNONSE