VAKSINESTRATEGI: Erna Solberg gir flere vaksiner til Oslo, og lar unge gå foran i køen. Foto: David Kringstad Grønvik/Forsva
VAKSINESTRATEGI: Erna Solberg gir flere vaksiner til Oslo, og lar unge gå foran i køen. Foto: David Kringstad Grønvik/ForsvaBilde 1 av 1

18-24-åringene fram i vaksinekøen

De yngre skal prioriteres. Det bekreftet statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse onsdag. Unge voksne får tilbud om vaksine samtidig som voksne i alderen 40-44 år uten underliggende sykdom.

Hittil har 1,5 millioner nordmenn fått en dose av en av koronavaksinene, og en halv million har fått begge dosene og anses som fullvaksinerte. Om vaksineleveransene fortsetter som ventet, anslår regjeringen at alle over 18 år vil ha fått tilbud om vaksine innen månedsskiftet juli/august.

– Unge løftes fram fordi smitten er høyere i denne aldersgruppen, de har mer kontakt med andre og sprer viruset i større grad, forklarer statsministeren.

Solberg poengterer også at unge voksne i studiealder har vært blant de som har blitt hardest rammet av tiltakene, og at regjeringen ønsker å gi dem lettelser tidligere.

Den nye prioriteringen betyr at voksne mellom 25-39 år vil være de siste som får tilbud om vaksinen. Folkehelseinstituttet vurderer at denne fordelingen vil gi mindre smitte og kan gjøre at man kan ha en raskere gradvis gjenåpning.

oslo får flere vaksiner

Regjeringen har besluttet å gi en økt skjevfordeling til 24 kommuner på østlandet, inkludert Oslo. Oslo og andre kommuner på østlandet har hatt det høyeste smittetrykket under pandemien, og har levd under de strengeste tiltakene. Folkehelseinstituttet har vurdert at om disse kommunene får 80 prosent flere vaksiner enn planlagt, vil det gi færre sykdomstilfeller og alvorlig sykdom. De har også konkludert at man får omtrent lik effekt om de får 60-80 prosent flere vaksiner.

– Derfor har regeringen besluttet at kommunene skal få 60 prosent flere doser fram til alle over 18 år er ferdigvaksinert. For kommunene som må redusere antall doser, vil det innebære at defår flere doser i sommermåneden juli, sier Solberg.

Det vil også vurderes om listen over kommuner som skal få flere doser skal revideres, for å sikre at kommunene med størst behov får tilbud om vaksine.

AstraZeneca utgår

Vaksinen fra AstraZeneca, som har forårsaket alvorlige bivirkninger med blødninger og blodpropp, tas permanent ut av vaksineprogrammet. Johnsen & Johnsen-vaksinen, som har hatt de samme bivirkningene, settes på pause, men blir ikke tatt ut på permanent basis.

– Vurderingen fra Folkehelseinstituttet og ekspertutvalget er at Norge har relativt lite smitte og har god tilgang til vaksiner, og derfor kan vi klare oss uten disse vaksinene. Samtidig vil vi bygge opp et lager av Johnsen & Johnsen-vaksiner, som kan brukes dersom smitten øker eller leveransen av vaksiner uteblir, forklarer Solberg.

Folkehelseinstituttets vurdering er at fordelen ved å bruke disse to vaksinene er mindre enn ulempene. Samtidig har de rådet om at det kan endre seg, og at det kan bli behov for å ta i bruk Johnsen & Johnsen-vaksinen.

Beslutningen åpner også opp for at det vil bli mulig å få Johnsen & Johnsen-vaksinen om man ønsker det. Før det blir mulig, vil regjeringen avgjøre om det er enkelte grupper som ikke skal få tilbud om vaksinen fordi de er mer utsatt for bivirkningene, få inn god informasjon som kan gis til de som ønsker vaksinen, og finne ut hvem som skal ha ansvaret for å sette vaksinene. Det vil bli nødvendig å ha en samtale med fastlege om man ønsker vaksinen, men det er ikke sikkert at det er fastlegen som må sette vaksinen. Fram til disse tre tingene er avklart, vil det ikke være mulig å få vaksinen fra Johnsen & Johnsen.

Vaksinedosene fra AstraZeneca som Norge egentlig skulle fått, vil bli omfordelt til andre land der behovet tilsier at nytten er større enn ulempene. Norge skal delta i et helsetoppmøte neste uke, der fordelingen vil diskuteres. Et av alternativene som Solberg løftet fram under pressekonferansen er at vaksinen kan fordeles gjennom Covax-samarbeidet, som skal sikre vaksinetilgang til fattigere land.

– Det er alltid vanskelige avveiinger når vi tar denne typen beslutninger. For noen vil det bety at man går fram i køen, og for andre betyr det at de må vente lengre på vaksine. Men jeg sier som jeg alltid har sagt: Vi står i dette sammen, vi skal ut av dette sammen, og beslutningene regjeringen har tatt gjør at vi fortere kommer oss ut av dette, sier Solberg avslutningsvis.