Økernhjemmet<br/>
Økernhjemmet
Bilde 1 av 1

Alle sykehjemsbeboerne vil få vaksine