STUBBERUDFELTET: Kommunens forslag til planprogram ligger ute, og 10. februar er det høringsfrist på innspillene. Derfor inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent møte om planene. Foto:
STUBBERUDFELTET: Kommunens forslag til planprogram ligger ute, og 10. februar er det høringsfrist på innspillene. Derfor inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent møte om planene. Foto:Bilde 1 av 1

Åpent møte om Stubberud

Det nærmer seg hørings-frist for planene om Stubberudfeltet, og i den anledning inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent møte om utbyggingen.

Før jul varslet PBE oppstart av arbeidet med områdereguleringen for Stubberud. Samtidig la de ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn, med høringsfrist 10. februar. Onsdag kveld inviterer de derfor til åpent møte om disse planene, i Bydel Alnas lokaler i Haugerud senter.

På kommunens nettsider kan man lese at «Målet med planen er å legge til rette for at Stubberud utvikles på en helhetlig måte. I løpet av planarbeidet skal vi undersøke nærmere hvordan Stubberud kan brukes, både på kort og på lang sikt. Vi har laget et forslag til planprogram som skal danne grunnlag for det videre arbeidet med planen.»

Hvis du er spent på hvordan kommunen ser for seg utviklingen av Stubberudfeltet (mellom Ikea og Alna senter), så er dette stedet å bli oppdatert. Det blir også satt av god tid til spørsmål fra salen, så her har man alle muligheter til å sette seg godt inn i materien.