ETT ÅR SIDEN: For akkurat ett år siden møtte vi Ammerud-rektor Kiet Minh Dang i skolegården etter at skolen var tømt for både elever og lærere. Foran lå et løp med hjemmeundervisning og tanker om hvordan de mange utfordringene skulle løses. Rektoren ser i dag tilbake og reflekterer rundt hvordan skolen har taklet situasjonen i det året som har gått. Foto:
ETT ÅR SIDEN: For akkurat ett år siden møtte vi Ammerud-rektor Kiet Minh Dang i skolegården etter at skolen var tømt for både elever og lærere. Foran lå et løp med hjemmeundervisning og tanker om hvordan de mange utfordringene skulle løses. Rektoren ser i dag tilbake og reflekterer rundt hvordan skolen har taklet situasjonen i det året som har gått. Foto:Bilde 1 av 1

Ett år med korona:

– Burde gått til rødt nivå mye tidligere