MANGE KVINNELIGE MEDLEMMER: Stovner Bokseklubb har vokst seg store siden starten. I dag har de over 160 medlemmer og er faktisk den bokseklubben i Norge med høyest andel kvinnelige medlemmer. Her er grunnlegger Mojtaba Ameri (til venstre) sammen med jentetrener Hina Zaidi og medlemmene Hayaa Hussain og Celina Halim. Foto:
MANGE KVINNELIGE MEDLEMMER: Stovner Bokseklubb har vokst seg store siden starten. I dag har de over 160 medlemmer og er faktisk den bokseklubben i Norge med høyest andel kvinnelige medlemmer. Her er grunnlegger Mojtaba Ameri (til venstre) sammen med jentetrener Hina Zaidi og medlemmene Hayaa Hussain og Celina Halim. Foto:Bilde 1 av 3
Grunnlegger Mojtaba Ameri sammen med jentetrener Hina Zaidi. Foto:
Grunnlegger Mojtaba Ameri sammen med jentetrener Hina Zaidi. Foto:Bilde 2 av 3
UNIK KLUBB: Stovner bokseklubb har blitt en viktig møteplass for barn og unge i området. Her er et knippe av klubbens medlemmer samlet for trening. Foto:
UNIK KLUBB: Stovner bokseklubb har blitt en viktig møteplass for barn og unge i området. Her er et knippe av klubbens medlemmer samlet for trening. Foto:Bilde 3 av 3

Jobber flere hundre timer frivillig i året:

– Vil gi ungdommen noe vi ikke hadde

Det startet med en idé og syv medlemmer. I dag er de 160 utøvere og drømmer om eget treningslokale.

– Ok, alle sammen. Da starter vi med oppvarming, sier en stemme høyt.

Seks ungdommer slutter med prat, kommer seg på beina og stiller seg på en rekke. Sekunder senere fylles rommet av dyp konsentrasjon og rekken starter å skyggebokse foran et speil.

– Der, ja. Hold tempo oppe. Høyre, venstre, fortsetter stemmen.

– Og husk, hold en meter avstand, legger han til med et smil

Stemmen tilhører Mojtaba Ameri. Boksetrener og en av grunnleggerne av Stovner bokseklubb. Som følge av koronasituasjonen er dette den første ordentlige treningen på mange uker.

– Det er godt å være tilbake. Endelig, sier treneren med et smil.

– Jeg sluttet å telle timer for mange år siden, fordi det er så gøy. Det å være med ungdommen gir meg enormt med glede og energi. Mojtaba Ameri, én av grunnleggerne av Stovner Bokseklubb.

Trening med mening

Sammen med en kompisgjeng stiftet Ameri klubben i 2009. De hadde lært litt boksing av en miljøarbeider på en fritidsklubb og ble raskt bitt av basillen. Ettersom treningene ble hyppigere og deltakerne flere, ble ambisjonsnivået høyere. Kompisgjengen ønsket å delta på stevner og gå kamper, men for å gjøre det i Norge må man være en organisert bokseklubb.

– De eneste bokseklubbene i Oslo på den tiden holdt til nede i sentrum. Det var lang reisevei og kostet en del å være medlem. Vi ønsket å være i nærområdet og gi unge et alternativ vi selv ikke hadde da vi vokste opp. Resultatet ble at vi startet vår egen klubb, forteller Ameri.

UNIK KLUBB: Stovner bokseklubb har blitt en viktig møteplass for barn og unge i området. Her er et knippe av klubbens medlemmer samlet for trening.

UNIK KLUBB: Stovner bokseklubb har blitt en viktig møteplass for barn og unge i området. Her er et knippe av klubbens medlemmer samlet for trening.

Mottoet til klubben er «trening med mening». For Ameri og de andre trenerne handler det om mer enn bare boksing.

– Det er ingen hemmelighet at området her har sosiale utfordringer. Vi forsøker derfor å gi ungdommene en plass med trygge rammer der de kan være seg selv. Samtidig stiller vi krav til medlemmene: De skal ikke drive med kriminalitet eller rus. De må oppføre seg, respektere andre og seg selv. Skal du være medlem av Stovner bokseklubb, må du representere oss på en positiv måte – både i og utenfor ringen, sier grunnleggeren.

God hjelp fra Sparebankstiftelsen DNB

Blant de 160 medlemmene finner du jenter og gutter i alle aldre. Det er også åtte frivillige trenere. Hvor mange timer som går til klubben i løpet av et år, aner ikke Ameri. Det er for mye glede i «jobben».

– Jeg sluttet å telle timer for mange år siden, fordi det er så gøy. Det å være med ungdommen gir meg enormt med glede og energi, smiler han.

Kan du søke om pengestøtte?

Sparebankstiftelsen DNB

• Sparebankstiftelsen DNB har siden starten i 2002 tildelt 6 milliarder kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene. Det gis støtte til organisasjoner, lag og foreninger innen formålsområdene:

– Kunst og kultur

– Nærmiljø og kulturarv

– Natur og friluftsliv

– Idrett og lek

• Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Se sjekklisten for om du kan søke her.

Bokseklubben har lenge klart seg med begrensede midler, men da medlemstallet økte, ble det behov for mer utstyr og kurs. Å øke medlemsavgiften på 400 kroner i halvåret var uaktuelt. Da var det fint å kunne søke støtte hos Sparebankstiftelsen DNB.

– Vi innså at for å vokse og utvikle oss, trengte vi mer penger. Så vi søkte Sparebankstiftelsen DNB uten store forhåpninger. Det endte med at vi ble kåret til «årets søknad» og fikk fem minutter på scenen foran de andre søkerne for å fortelle om vårt arbeid. Det var utrolig motiverende, sier Ameri.

Grunnlegger Mojtaba Ameri sammen med jentetrener Hina Zaidi.

Grunnlegger Mojtaba Ameri sammen med jentetrener Hina Zaidi.

Én av årsakene til at Stovner bokseklubb vant årets søknad, var klubbens «store engasjement for nærmiljøet».

Pengene går blant annet til ny boksering. Klubben trener i dag i et rom på Verdenshuset Haugenstua. Drømmen er én dag å ha et eget lokale.

– Å ha en helt egen plass, hadde vært fantastisk. En dag skjer det, sier treneren sikkert.

Kan du få pengestøtte fra
Sparebankstiftelsen DNB?

Sjekk her