SLUTT PÅ DETTE: Fra 6. mai vil ikke lenger elbiler kunne kjøre i kollektivfeltene. (Foto: Knut Opeide/ Statens vegvesen)
SLUTT PÅ DETTE: Fra 6. mai vil ikke lenger elbiler kunne kjøre i kollektivfeltene. (Foto: Knut Opeide/ Statens vegvesen)Bilde 1 av 1

Elbilene må ut av kollektivfeltene

Stadig flere skaffer seg elbil når de kjøper ny bil. Lavere bomtakster og muligheten til å kjøre i kollektivfeltene har vært noen av godene man har fått med på kjøpet. Nå forsvinner imidlertid den sistnevnte.

Statens vegvesen og Oslo kommune har bestemt at elbilene midlertidig mister tilgangen til kollektivfelt fra 6. mai. Det gjøres i forbindelse med stengingen av Ring 1 Hammersborgtunnelen, som er mye brukt av busser i dag. Stengingen vil føre til økt trafikk på veinettet rundt.

– Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfelt i rushtidene når det er to eller flere i bilen. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk i Statens vegvesen, Halvard Gavelstad.

Forbudet mot kjøring i kollektivfelt vil gjelde både på kommunale veier og på riksveier, som E6. Det blir satt opp nye skilt fra 6. mai, og alle veier vil være skiltet innen 1. juni.

– Det er viktig å sørge for best mulig flyt i kollektivtrafikken og en enhetlig regulering av kollektivfeltene på tvers av statlig og kommunal veg. Derfor velger også Oslo kommune å fjerne muligheten for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på de kommunale vegene, sier Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten.

Oppfordringen fra både statlige og kommunale etater er at man heller bruker kollektivtransport enn egen bil, da stengingen av Ring 1 er ventet å gi mer kø på resten av veinettet.