Ingvill Berg Holm (f.v) og Jorunn Hansen står her i solskinnsværet på Ellingsrudåsen senter. De er spente på hva som er i vente for sentret, og sistnevnte drømmer om en ny blomsterbutikk.
Ingvill Berg Holm (f.v) og Jorunn Hansen står her i solskinnsværet på Ellingsrudåsen senter. De er spente på hva som er i vente for sentret, og sistnevnte drømmer om en ny blomsterbutikk.Bilde 1 av 2
Kent Olav Hovstein Nordby, daglig leder for OBOS Samfunnsarena.
Kent Olav Hovstein Nordby, daglig leder for OBOS Samfunnsarena. FOTO: Leikny HavikBilde 2 av 2

Ellingsrud-dagene 2024

En ny vår for Ellingsrudåsen senter

I et felles initiativ mellom OBOS, Ferd, Pådriv Oslo, Bydel Alna, og ikke minst lokale beboere, har det blitt iverksatt en omfattende prosess som skal spire nytt liv i Ellingsrudåsen senter. Torget har de siste årene opplevd en nedgang i aktivitet, samt tomme lokaler, men med samarbeid og innsats fra lokale aktører ser fremtiden nå lys ut.

– Nå arbeider vi med å sammenstille innspillene vi har mottatt. Vi gleder oss til å vise noe av det som har kommet av innspill til innbyggerne, sier Sahar Ahzami, enhetsleder for kultur, møteplasser og frivillighet i Bydel Alna.

Det er på Ellingsruddagen, 8. juni, at innspillene som har kommet vil bli avslørt.

– Vi håper å kunne skape aktivitet på Ellingsrud senter sammen med innbyggerne fremover.

Her er en oversikt over hvilke aktiviteter som har blitt gjennomført, for å sikre at så mange stemmer som mulig har blitt hørt og tatt hensyn til:

  • Pådriversamling 14. mars: En samling der lokale aktører og innbyggere kunne dele ideer og tanker om senterets fremtid.
  • Fysisk innspillskasse på Kiwi: Her kunne folk legge inn sine forslag og tanker direkte.
  • Digital innspillskasse på alnainvolverer.no: En digital plattform der alle kan gi innspill og se andres forslag.
  • Oppsøkende arbeid: For å informere innbyggerne om muligheten til å gi og se innspill.
  • Barnehager, skoler og borettslag: Disse institusjonene har hjulpet med å spre informasjon om prosjektet og nettsiden alnainvolverer.no.
  • Workshop med elevrådet på Ellingsrud skole: En workshop der elever kunne dele sine ideer.
  • Intervjuer utført av 7. trinnselever: Elevene fikk i lekse å intervjue sine foreldre om hvordan sentret kan gjøres mer levende.

Med bred involvering fra innbyggerne, har Ahzami et håp om at Ellingsrud senter igjen kan bli et pulserende samlingspunkt for alle aldersgrupper.

Engasjement og samarbeid er nøkkelen til suksess

Kent Olav Hovstein Nordby, daglig leder for OBOS Samfunnsarena, deler sine tanker om prosessen og utsiktene for å gjenopplive Ellingsrud senter. Han fremhever det sterke engasjementet fra lokalsamfunnet og ser fram til de positive endringene som er i vente.

– Vi har hatt en veldig god prosess her i vår, sammen med bydelen og beboerne, for å tenke høyt om hvordan vi kan fylle sentret med nytt liv. Vi har gått ut ganske bredt med medvirkning og samlet mange innspill, sier Nordby. 

Han understreker viktigheten av workshops og samlinger, slik som den som ble avholdt i mars på Ellingsrud, hvor hele lokalsamfunnet bidro i diskusjoner.

Nordby forteller at de, i samarbeid med Bydel Alna og initiativet «Alna involverer», har mottatt mange verdifulle innspill gjennom både fysiske og digitale kanaler. Disse innspillene vil bidra til å berike og videreutvikle sentret.

– Det blir nå spennende å begynne å legge en plan for veien videre. Vi ser for oss å introdusere nytt innhold som beboerne har etterspurt, samt å utvikle helt nye konsepter i samarbeid med lokale frivillige og ildsjeler. Det blir spennende å presentere resultatene på Ellingsruddagen.

Kent Olav Hovstein Nordby, daglig leder for OBOS Samfunnsarena. FOTO: Leikny Havik

Lokalt engasjement

Engasjementet fra OBOS-medlemmene på Ellingsrud har vært en drivkraft for prosjektet. 

– Det vi synes er så flott, er det sterke engasjementet fra OBOS-medlemmene på Ellingsrud. De spurte om det var på tide å tenke nytt, noe som nok reflekterer at tilbudene gradvis har blitt borte, sier Nordby.

– Med dette engasjementet har vi vært raske til å følge opp for å se hvordan vi i OBOS kan bidra, fortsetter han.

Når Nordby ser fremover, ser han store muligheter, men understreker at det kreves en felles innsats for at tilbudet skal forbli sterkt.

– Med konturen av engasjementet og innspillene vi har fått, håper vi å se et senter som yrer med liv. Sentret skal bli et sted hvor møteplasser, butikker og andre tilbud lar seg drive. 

– Å puste nytt liv inn i sentret krever samarbeid med både beboere og aktører som er med på å holde livet oppe, forklarer han.

Nordby peker på Ombruket som et perfekt eksempel på hvordan man kan skape en levende møteplass på sentret. Han håper initiativer som dette kan bli økonomisk bærekraftige og at det engasjerer flere lokale ildsjeler.

– Godt med litt drahjelp

Ellingsrudåsen frivilligsentral har alltid hatt fokus på å bidra til at sentret skal være en levende og trivelig møteplass. Monika Ulstad, leder for frivilligsentralen i Bydel Alna, mener det er mye som kan gjøres for å oppnå nettopp dette.

– Det er fantastisk å se alle de gode ideene beboerne kommer med. Jeg gleder meg til å se noen av de nye ideene bli til konkrete tiltak! 

Frivilligsentralen har en viktig rolle i å støtte og gjennomføre disse ideene, men møter også utfordringer.

– Vi skal selvsagt bidra til dette, men med bare én ansatt er det begrensninger på hva vi kan få til. Det er viktig at Ellingsrud tilføres ekstra ressurser for å gjennomføre nye ideer, forklarer Ulstad.

Blant de nåværende tiltakene i samarbeid med frivillige i nærmiljøet finnes det allerede flere gode tiltak på Ellingsrud, som Ellingsruddagene, julegrantenning, ukentlige vaffeldager med 150 gjester, strikketreff og utlån av gratis lokaler og utstyr til frivilligheten. 

– Det har alltid vært et veldig stort frivillig engasjement på Ellingsrud, og jeg opplever at engasjementet har fått en ny «boost» nå som store krefter ønsker å satse på Ellingsrud. Det er en spennende tid, og det føles veldig godt å få litt drahjelp. Samtidig er det kanskje litt «is i magen»-tilstand, for det gjenstår jo å se hva som faktisk er gjennomførbart, sier hun.

En spennende idémyldringsprosess

Ulstad beskriver en rekke spennende ideer som de håper å realisere i fremtiden.

– Vi har for eksempel løpende dialog med OBOS om mulig bruk av tomme lokaler. Vi har kjempelyst til å starte et tilbud med ukentlig felles lunsj for en tier, men da trenger vi mer plass fordi det kommer til å bli populært.

Blant de foreslåtte initiativene finner man også arrangementer som Barnas dag på senteet flere ganger hver sommer, med hoppeslott, gratis is og vannspreder. 

– Vi ønsker også å ha utekonserter på sentret som ikke krever scene, utekino, og få opp et sjakkbord på sentret. Mange flere åpne temakvelder, foredrag, kurs og aktiviteter i tomme lokaler i regi av bydelen og frivilligheten, deler Ulstad.

En annen suksesshistorie som frivilligsentralen ønsker å videreutvikle, er Ombruket. 

– Ombruket har blitt en kjempesuksess, og vi vil gjerne bygge videre på dette konseptet, avslutter Ulstad.