Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Debatt:

– Feil av MDG og V å oppfordre til skulking

MDG oppfordret skolebarn og ungdommer til å skulke skolen rett etter skolestart og rett før valget fordi de ønsker seg flere stemmer. Skoler skal være politisk nøytrale, og gruppepress er uheldig uansett sak.

Barn og unge må gjerne engasjere seg, men da bør de få lov til å gjøre det på eget initiativ – på fritiden. At MDG ønsker seg stemmer er ikke god nok grunn til at barn og unge skal skulke skolen. Foreldre skal heller ikke måtte føle dårlig samvittighet hvis de ikke ønsker at deres barn skal skulke. Viktigst av alt er at barn og unge står fritt til å ta selvstendige valg og utsettes for minst mulig gruppepress.

Barn og unge er sårbare fordi de holder på å finne ut av hvem de er, hva de vil og hva de mener om alt mulig. For å finne disse svarene er det viktig at de får sjansen til å skaffe seg kunnskap og informasjon om de temaene som opptar dem, eller som blir presentert for dem.

Hvis de føler press for å mene noe om saker de ikke har fått satt seg inn i fordi venner eller lærere allerede har en mening, og ønsker å dytte denne på alle rundt seg, så er dette veldig uheldig. Dette er egentlig et overgrep! Særlig når konsekvensen er at undervisning avlyses og ungdommer får beskjed om at de vil få fravær hvis de ikke deltar på streiken. Nettopp slik som tilfellet var i vår på Drammen Videregående Skole der MDG, i følge en kilde på skolen, var til stede og arrangerte streiken sammen med lærerne.

Når det går så langt at ungdommer tvinges til å delta på en demonstrasjon – hvis ikke de vil unngå fravær – så har det gått alt for langt. Nå har riktig nok Jan Tore Sanner (H) bestemt at de streikende elevene får registrert fravær, men poenget er at det er et overgrep når skoler truer med fravær hvis man ikke deltar på demonstrasjonen. Slik skal det ikke være i et demokrati som hevder å være verdens beste land å bo i. Den friheten som vi har tatt for gitt i så mange tiår ser ut til å smuldre bort for kommende generasjoner hvis ikke vi får satt foten ned for MDG og V som mener at barn bør skulke skolen så lenge de hjelper dem i valgkampen.

Elisabeth Velle Andersen

4. Kandidat Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger Oslo