– PRIDE(-flagget) ER OGSÅ POLITIKK: Eden Abraham Paalgard hadde i april et leserinnlegg i denne avis der budskapet var at Pride ikke har noe i barnehagen å gjøre. Tilsvarende sa hun også til andre aviser, som Klassekampen. Når så likevel skjer, velger hun og mange andre Grorud-foreldre å ta barna ut av barnehagen under Pride-uken og lage et alternativ uten fokus på Pride-politikken.
– PRIDE(-flagget) ER OGSÅ POLITIKK: Eden Abraham Paalgard hadde i april et leserinnlegg i denne avis der budskapet var at Pride ikke har noe i barnehagen å gjøre. Tilsvarende sa hun også til andre aviser, som Klassekampen. Når så likevel skjer, velger hun og mange andre Grorud-foreldre å ta barna ut av barnehagen under Pride-uken og lage et alternativ uten fokus på Pride-politikken.

Foreldre på Grorud holder barna hjemme under Pride-uken