Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Debatt:

– Ingen ekstraskatt på arbeidsreiser

Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger (FNB) er et parti som er imot bompenger, og det er den viktigste saken vår fordi velgerne våre mener den er viktigst. Men vi har et program som dekker hele spekteret av politikkområder selv om spørsmål knyttet til bymiljø og samferdsel kanskje er viktigst.

Vi er blokkuavhengige og ønsker å samarbeide med andre partier som støtter våre kjernesaker. Hvilke partier vi vil samarbeide med avhenger av hva saken gjelder. Men, i Osle er det vel ingen hemmelighet at vi vil skifte ut det nåværende byrådet siden de fungerer dårlig både politisk og ellers.

Bompenger rammer mye positivt aktivitet i byen vår og særlig rammes de som har en vanlig jobb og som gjerne betaler mye i skatt allerede. Bompenger er egentlig en slags ekstraskatt på arbeidsreiser. Ikke alle kan velge bort bil til fordel for kollektivtransport heller.

Situasjonen for barnefamilier er også vanskelig. Mange har en presset økonomi og en presset tidsplan. De er avhengig av å bruke bil for å få hverdagen sin til å gå opp. Barn skal hentes og leveres på skolen og på andre fornuftige fritidsaktiviteter som f.eks idrett. Ved å hindre bilbruken hindrer man altså positive aktiviteter for barn. Ønsker vi virkelig det ?

Vi er også bekymret for måten byen styres på generelt. Svært mange avgjørelser tas over hodet på borgerne og uten borgernes beste i tankene. Når Raymond Johansen og byrådet hans bruker 125 millioner på blant annet å fly inn klimapolitikere fra fjern og nær for å arrangere klimafester så har ikke borgerne noen ting igjen for det. Men det er vi som må ta regningen for dette.

Oslos gjeld er stadig økende og regningen for mye ukultur skyves over på fremtidige generasjoner. Det er en form for egosime som dagens politikere står bak. Det er mer behagelig å ta opp stadig nye lån enn å prioritere mellom ulike formål.

Partiet vårt består av vanlige mennesker, ikke politiske broilere. Vi har få ressurser og altfor lite støtteapparat i forbindelse med valget. Vi bruker derfor de ressursene vi har og som er gratis, f.eks sosiale medier. Vi har ikke råd til å trykke opp tusenvis av fargeglade papirbrosjyrer slik f.eks MDG gjør.

Bjørn Revil,

1. kandidat til bystyret for FNB