JUSTERINGER: Ruter har forsøkt å imøtekomme innspillene etter høringsrunden om busstilbudet i Groruddalen. Blant annet legger man opp til en ny rushtidlinje som skal dekke deler av både linje 25 og 33.
JUSTERINGER: Ruter har forsøkt å imøtekomme innspillene etter høringsrunden om busstilbudet i Groruddalen. Blant annet legger man opp til en ny rushtidlinje som skal dekke deler av både linje 25 og 33.Bilde 1 av 1

Lager ny rushtidslinje fra Ellingsrud