SUNNIVA HOLMÅS EIDSVOLL (Foto: Sturlason) Foto:
SUNNIVA HOLMÅS EIDSVOLL (Foto: Sturlason) Foto:Bilde 1 av 1

Planlegger for gult nivå etter juleferien 

Osloskolene skal planlegge for gult nivå i grunnskolen og rødt nivå i videregående etter juleferien. For barnehagene skal det også planlegges for fortsatt gult nivå etter nyttår.

– Situasjonen i barnehagene er nå så presset med mangel på ansatte at jeg henstiller til foreldre å vurdere om det faktisk er helt nødvendig at du sender barnet dit nå før jul. Tilbudet skal naturligvis være der for de som har et konkret behov, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap. – Vi er klar over at arbeidssituasjonen er svært krevende i barnehager og at det har vært høy belastning over lang tid, sier byråden.

– Det er rigget til jevnlig selvtesting av ansatte i barnehagene for å bidra til kontroll over smitte og vi har gjentatt ganger presisert overfor bydelene at de ytterligere kan redusere åpningstidene hvis det er behov for det.Dagens karanteneregler for ansatte betyr fortsatt krevende driftsforhold og bydelene jobber nå hardt for å få tak på vikarer på midlertidige kontrakter for å kunne holde mest mulig åpent.

Skolene er allerede i gang med jevnlig testing av alle elever på 1.- 10. trinn. Det blir også distribuert tester til ansatte i AKS som er på jobb i romjulen slik at disse kan teste seg ved symptomer. 3. januar vil skoler med ungdomstrinn, videregående skoler og voksenopplæringen motta selvtester til elever. Samtidig vil det bli distribuert selvtester til ansatte til bruk før oppstart etter nyttår for barnetrinn og skoler med 1.-10. trinn.

Tilbud om tredje dose

Utdanningsetaten har også startet en kampanje for å rekruttere vikarer til skoler med høyt sykefravær blant ansatte. Pt. er over 150 kandidater vurdert som kvalifiserte ut ifra de kriteriene som er satt. Drøyt 60 kandidater har blitt fordelt til over 40 skoler, og det jobbes daglig med å vurdere og formidle søkere. – Det er viktig at vi planlegger slik at både ansatte og elever opplever det trygt å komme tilbake i januar, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Derfor vil både elever og ansatte teste seg gjennom romjulen og før oppstart 4.januar.

– Jeg forstår at mange barn, elever og ansatte opplever situasjonen som vanskelig og slitsom nå. Jeg har derfor lyst til å si tusen takk til lærere, ansatte i barnehagene, assistenter, skole- og barnehageledere, i AKS og alle andre ansatte i barnehager og på skolen for den jobben de gjør hver eneste dag i en krevende tid. Men, selv om vi nå snart går inn i juleferie så er det utrolig viktig at vi ikke tar «ferie» fra smittevernreglene. De gjelder alle dager, – uansett!