GODE NÆRMILJØER: Bydel Bjerke er i rivende utvikling med sterk utbygging og stigende folketall. – Da er det viktig at vi er en sentral aktør i utviklingen av alt fra gode nærmiljøer til riktige tjenester til befolkningen, sier nyansatt direktør for Utviklingsavdelingen i Bydel Bjerke, Rune Snildal og bydelsdirektør Bovild Tjønn. Foto: Bydel Bjerke
GODE NÆRMILJØER: Bydel Bjerke er i rivende utvikling med sterk utbygging og stigende folketall. – Da er det viktig at vi er en sentral aktør i utviklingen av alt fra gode nærmiljøer til riktige tjenester til befolkningen, sier nyansatt direktør for Utviklingsavdelingen i Bydel Bjerke, Rune Snildal og bydelsdirektør Bovild Tjønn. Foto: Bydel BjerkeBilde 1 av 2
I DIALOG: – Vi vil i nærmere dialog med innbyggerne våre, sier Rune Snildal (t.v.). Her sammen med kommunikasjonssjef i bydelen, Bjørn O. Mørch Larsen under et åpent møte i Bjerkedalen park. Foto: Bydel Bjerke
I DIALOG: – Vi vil i nærmere dialog med innbyggerne våre, sier Rune Snildal (t.v.). Her sammen med kommunikasjonssjef i bydelen, Bjørn O. Mørch Larsen under et åpent møte i Bjerkedalen park. Foto: Bydel BjerkeBilde 2 av 2

Her er Bydel Bjerkes nye direktør for utvikling

Satser stort på nærmiljø og nye tjenester

– Vi vil aktivt bidra og være en pådriver for at gode ting skal skje i Bydel Bjerke.

Det sier nyansatt direktør for Utvikling i bydelen, Rune Snildal, og får følge av hun som har ansatt ham, bydelsdirektør Bovild Tjønn.

 – Vi satser strategisk på dette fordi vi i særstilling er en bydel i utvikling i Oslo. Områder bygges ut og befolkningen vokser. Da vil vi sikre oss gode nærmiljøer og riktige tjenester i takt med utviklingen. Vi vil, sammen med politikerne våre, ivareta innbyggernes behov oppi dette, sier hun.

Nytt bibliotek?

Samfunnsutvikling og tjenesteutvikling – det er de to hovedpilarene i arbeidet i Utviklingsavdelingen. I praksis innebærer det eksempelvis alt fra å arbeide for at bydelen får på plass et nytt, moderne bibliotek, til at innbyggerne inviteres til i større grad å ta ansvar for innholdet i egne tjenester.

– Innen samfunnsutvikling vil vi være en tilrettelegger, medspiller og pådriver og samhandle med utbyggere og andre som vil bidra til å utvikle Bjerke. Samtidig vil vi få frem og ivareta innbyggernes behov og interesser, sier Snildal.

Alt i tråd med den politisk vedtatte strategiske planen for bydelen.
– Og ja, i praksis betyr det at vi jobber aktivt for en ny bibliotekfilial i bydelen. Vi sitter ikke bare og venter på hva som kan skje, men tar en aktiv rolle for faktisk å få det til å skje. Og den rollen vil vi ta på langt flere områder enn når det gjelder nytt bibliotek.

I DIALOG: – Vi vil i nærmere dialog med innbyggerne våre, sier Rune Snildal (t.v.). Her sammen med kommunikasjonssjef i bydelen, Bjørn O. Mørch Larsen under et åpent møte i Bjerkedalen park.
 Foto: Bydel Bjerke

I DIALOG: – Vi vil i nærmere dialog med innbyggerne våre, sier Rune Snildal (t.v.). Her sammen med kommunikasjonssjef i bydelen, Bjørn O. Mørch Larsen under et åpent møte i Bjerkedalen park.
Foto: Bydel Bjerke

Skjer allerede

Snildal nevner Vollebekk Fabrikker som et konkret eksempel på et fruktbart samarbeid med utbyggere og andre aktører, som man allerede høster av til fordel for innbyggerne.
– Det er blitt en arena for utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet. I tillegg bidrar aktiviteten der til at andre utenfor arbeidsmarkedet kan få arbeidstrening, og til liv i et utbyggingsområde.  

Han forteller at bydelen i løpet av sommeren også vil åpne et områdekontor på Linderud senter.
– Det gjør vi for å være til stede der folk er. Ja, vi vil svare på spørsmål, men i vel så stor grad lytte, være i dialog med innbyggerne, ikke minst når det gjelder nærmiljøutvikling, men også når det gjelder den andre pilaren vår, tjenesteutviklingen.

Folk vil klare seg selv

Eldrebølgen rykker nærmere, og med tiden vil det ikke være mange nok hender i velferds-
sektoren.
– Derfor er det avgjørende at vi rigger oss for framtidens velferd, sier bydelsdirektør Bovild Tjønn.

– Vi må utvikle oss, endre måten vi jobber på, gjøre viktige, nye grep, alt for å sikre bærekraft i velferdstjenestene. 

Det handler, ifølge Snildal, i første rekke om å redusere behovet for tjenester.
– Heldigvis er det sånn at de fleste mennesker ønsker å klare seg på egen hånd. Kan man unngå å ha folk fra kommunen i hjemmet, så vil de fleste det, sier han.

– Samtidig er det ikke til å stikke under stol at vi alle må forsøke å endre perspektiv fra hva hver enkelt av oss mener å ha krav på, til hvordan vi i større grad kan ta ansvar for våre egne behov. Vi må styrke hver enkeltes tro på at vi kan få ting til selv.

Da blir det for bydelen viktig med samskaping med innbyggere og frivilligheten.
– Vi trenger en dialog der vi som medarbeidere i bydelen stiller lyttende til innbyggerne når vi spør: «Hva er viktig for deg?». Målet må være å bidra til at folk helt reelt opplever at de har mindre behov for oss, sier Snildal.

Det kan handle om alt fra tidlig innsats og forebygging fra bydelens side, til en større forståelse i befolkningen for at velferdsstaten er i endring, og at vi alle må bidra.    
Snildal mener at om vi kan finne nye måter å bidra til at folk klarer seg selv lenger, er det en vinn-vinn-situasjon. Det kan gjøres ved at en del behov kan løses av andre enn bydelen.

– For eksempel kan det tilrettelegges slik at innbyggerne selv, pårørende og frivillige i større grad kan bidra. Det betyr ikke at bydelen skal løpe fra sine plikter til å yte forsvarlige og gode tjenester. De behov bydelen må dekke, skal vi dekke med de riktige tjenestene.  

En god bydel

Bydel Bjerke har som slagord at den skal være en god bydel for alle. En innbyggerundersøkelse gjort av Norstat viser at 9 av 10 bjerkebeboere vil anbefale andre å bosette seg i bydelen.

– Folk har all mulig grunn til å være fornøyde med å bo i bydelen. Bydel Bjerke er et bra sted å bo, mener Snildal.

– Og så håper jeg at vi kan være med å bidra til at folk i hele bydelen bor her lenger. At de tenker at det er her vi vokser opp, og at det er her vi vil bli boende når vi er voksne.  
– Det er store interne ulikheter fra delbydel til delbydel. Hva gjør bydelen med det?

– Det er godt å vokse opp i alle deler av Bydel Bjerke, men ja, så har vi noen utfordringer som vi må gjøre noe med, sier Snildal.

Han forteller om fokus på noen etablerte boområder med relativt høy barnefattigdom, lav yrkesdeltakelse og med få sosiale møteplasser. 

– For å lykkes med å endre på dette, er vi avhengige av involvering fra innbyggerne selv. Da gjør vi lurt i å invitere til dialog og lytte, sier Snildal.

– For det er dette nærmiljøsatsingen i Bjerke handler om, et godt liv for alle, ikke bare det store flertallet.