PLAN: Vårrengjøringa gjøres om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter (Foto: Vaktmesterkompaniet AS).
PLAN: Vårrengjøringa gjøres om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter (Foto: Vaktmesterkompaniet AS).

Vårrengjøringa av hovedvegnettet i Oslo starter 8. april

Mandag kveld 8. april starter Statens vegvesen den årlige vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig natt til tirsdag 14. mai.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er Statens vegvesens driftsentreprenør, Vaktmesterkompaniet AS, som har hovedansvaret for å gjennomføre vårrengjøringa på riks- og europavegene i Oslo. De «støvsuger», feier og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, fortau, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen.

– Vårrengjøringa er viktig for å fjerne vegstøvet, og bidrar til både bedre luftkvalitet og trafikksikkerhet, forklarer byggeleder Petter Looy Nielsen i Statens vegvesen.

Høye konsentrasjoner av svevestøv kan gi helseskader, særlig hos barn, eldre og personer med luftveissykdommer eller hjerte- og karlidelser. Grenseverdiene for lokal luftforurensning overskrides regelmessig i flere norske byer. Du kan følge med på luftkvaliteten i ditt område på Luftkvalitet i Norge

Nattarbeid når det er mindre trafikk

Rengjøringsarbeidet på kjørevegene starter i hovedsak ved 22-tida om kvelden og skal være ferdig innen kl. 06 morgenen etter. De fleste strekninger og veger blir helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøringsruter blir skiltet.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på rekkverk, skilt m.m. når vegene likevel er stengt. Det er effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.

En del av arbeidene kan oppleves som støyende.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier Petter Looy Nielsen

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig, respektere sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, samt følge skiltede omkjøringsruter.

Ferdig før 17. mai

Vårrengjøringa på riks- og europavegene i Oslo starter om kvelden mandag 8. april og skal pågå fram til tirsdag morgen 14. mai.

Den vedlagte oversikten under «Dokumenter» nedenfor, viser hvor og når rengjøringsarbeidene foregår. Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

Følg med på vegvesen.no/trafikk eller i app-en Vegvesen trafikk, der ligger det alltid oppdaterte trafikkmeldinger.