I kveld: Tenner faklene i protest mot planlagt skytebane på Lahaugmoen

Det er planer om å bygge skytebane på Lahaugmoen på Gjelleråsen, på tross av store protester fra naboer i området. Nå inviterer de til fakkeltog for å vise at den planlagte skytebanen ikke ønskes velkommen.

Den planlagte skytebanen vil ligge i Gjelleråsen, et område som mange i Groruddalen nok mest kjenner som et hyggelig turområde i dag. Selv om skytebanen ligger i nabokommunen Lillestrøm, er det ikke bare på andre siden av kommunegrensa at den vil kjennes på kroppen.

Skillebekk velforening står bak fakkeltogmarkeringen. De peker på tre punkter som avgjørende for hvorfor skytebanen ikke bør få «ja».

Først ut: skudd-støy og anleggstrafikk i tur-, bo- og oppvekstområde. Det anslås at det vil gå mellom 400.000 og 800.000 skudd i året på skytebanen, opp mot 2200 skudd pr. dag. Selv med støyvoll frykter velforeningen at det vil høres godt, inkludert hjemme hos folk.

Punkt to: naturmangfoldet. Det finnes fredede naturtyper, hekkende fugler og flere rødlistede arter i området der banen planlegges.

Til sist: Oslomarka. Deler av den planlagte skytebanen vil nemlig ligge innenfor markagrensa. Gjelleråsmarka er den minste av områdene i Oslomarka og vil bli ytterligere innskrenket.

Fakkeltoget går mandag 15. april klokka 17.30 fra Marja Olsens vei ved Gamle Trondheimsvei. Fakkeltoget vil gå gjennom skogen til det planlagte byggeområdet på Lahaugmoen, der det blir holdt appeller. Om ønskelig, kan du møte opp direkte der.