Lampa på Haugenstua. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune
Lampa på Haugenstua. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune

Få støtte til bomiljøtiltak i ditt nabolag

Bomiljøtilskudd er en årlig tilskuddsordning som borettslag, sameier, velforeninger og frivillige aktører kan søke om fra Groruddals-satsingen.

Formålet med ordningen er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Tilskuddet kan også brukes til planting av trær, for eksempel i form av etablering av frukthager.

Søknadsportalen for bomiljøtilskuddsordningen ble publisert på Oslo kommunes nettsider 29. januar 2024. Frist for å søke er 15. april. I Stovner bydel gjelder bomiljøtilskudd for områdene Haugenstua, Vestli og Stovner sentrum (delbydelene Fossum og Rommen).