Abdullah Alsabeehg

TAR OPP SAKEN: Abdullah Alsabeehg (t.h), nestleder for Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe, og talsperson for miljø, samferdsel og idrett, har tatt opp saken med bystyret og bymiljøetaten. Etter å ha lest om Kalbakken-naboene, Pål Nordheim (t.v), Liza Kjølberg og Ole Jonny Sivertsen sine bekymringer og fortvilelser, var det viktig for lokalpolitikeren at innbyggerne føler seg sett og hørt. (Foto av Alsabeehg: Sturlason/Oslo kommune).

Svarer fortvilte naboer: – Vi ser dere, og tar problemet på høyeste alvor

Abonnement
Foto:
Steile fronter i aktivitetsskolen:

Fnyser av hverandres forslag

Abonnement