Akuttsykehus

ILLUSTRASJON AV ALTERNATIV 1: Her ser man skissering av utbygging etter planalternativ én. Som fullt utbygget kan det romme 225.000 kvadratmeter nye sykehusbygg. Foto:
Planene for nye Aker sykehus...

Her er første alternativ:

Abonnement