Alfaset gård

HER SKAL KISTEGRAVENE LIGGE: Gravferdsetaten Oslo har markert området. Foto:
15 millioner kroner

til 900 muslimske graver

Abonnement