Almas hage

FØRSTE SPADETAK: Spesialsykepleier og koordinator demens i Sykehjemsetaten Solfrid Rosenvold Lyngroth, koordinator for Aker helsearena Marie Hylen Klippenberg, virksomhetsleder i Oslo sykehusservice Aker Gjertrud Risnes Spillum, leder for Raskere tilbake ved Sunaas sykehus Eli Rygg og spesialfysioterapaut Anne Spendrup-Erichsen tok første spadetak ved Almas hage på Aker sykehus. Foto:

Nå kommer «Almas hage»

Abonnement