Almas Hus

IMPONERT: Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) er glad for at midlene fra Barne- og likestillingsdepartementet til prosjektet «hvakanhjelpe.no» har kommet godt med. Hun fikk presentert sluttproduktet på Almas hus på Aker sykehus av blant annet fagkoordinator Sigrid Aketun.
 Foto:

Skal gjøre livet
enklere med ny nettside

Abonnement