Alpin

SOM EN ISBRE: Selve hallen er designet for å se ut som en isbre som snor seg gjennom terrenget. Til høyre ser vi resten av den planlagte bebyggelsen knyttet til vinterparken, som hoteller, butikker og liknende.  (Illustrasjon: Halvorsen og Reine/Lørenskog Vinterpark.) Foto:

Isbreen vokser på Lørenskog

Abonnement