Alzheimers

STØTTE I BOKFORM: Randi Kveine og Gisle Erlien retter oppmerksomheten mot Alzheimer og pårørende i boka «Pårørendesjokket – GPS for Alzheimer-pårørende». Foto:

En viktig veileder for Alzheimer-pårørende

Abonnement