Anne Ellingsen

FRA SOSIALANTROPOLOG TIL FORFATTER Anne Ellingsen tar ofte en tur til sitt nærsenter, Linderud senter. Her har flere av hennes bøker blitt til. Foto: Martine Myhre

– Brenner for å formidle kunnskap til de unge

Abonnement