Ansvarsfordeling

VIL ENDRE OSLO: Byrådet har hentet innspill fra bydelene om dagens organisering og vil gjøre endringer i dagens ansvarfordeling mellom kommunen og bydelene. Her med byråd Saliba Andreas Korkunc (Foto: Daniel Lyngseth Fenstad).

Bydelene ser lav valgdeltakelse i sammenheng med liten lokal myndighet. Det vil Oslo kommune endre på

Abonnement