Åpent dialogmøte

INVITERER TIL DIALOG: Seniorarkitektene Bruse Rognlien, Marte Slåstad og Stig Eide i plan- og bygningsetaten snakker her med BU-leder Rashid Nawaz i Bydel Stovner om planene for Nedre Rommen. I dag, onsdag, har alle mulighet til å være med på samtalen. Foto:
Åpent dialogmøte om Nedre Rommen:

Planene har nå tatt
noen skritt videre

Abonnement