Asylsøkere

BER OM TILTAK: Afshan Rafiq (H) mener staten må tilrettelegge for at asylsøkere får seg jobb hvis Norge skal stille krav til at de skal jobbe før de får permanent opphold. Foto:
Om asylsøkere:

– Må motiveres til
utdanning og arbeid

Abonnement