Avis

Foto:

Lokalavisens trykkeri (Amedia) utsatt for dataangrep - kan bli forsinkelser i avisleveringen

ALT FOR GRORUDDALEN! Passende slagord for avishuset på dagen da redaktøren inviterte samarbeidspartnere og venner gjennom mange år til fest.

Avisen og dalen