Badedammens Venner

FORESLÅR ENDRINGER: Den nye konseptvalgutredningen til Bymiljøetaten foreslår å gjenåpne bekk i øvre del av Hovinvassdraget og utrede konsepter for å transformere Årvolldammen til en økologisk dam. I tilllegg vil bekken dele sletta i to. Foto:
Lokalmiljøet på Årvoll raser mot Bymiljøetaten:

Krever omkamp
om badedammen

Abonnement